Pörssitiedote

Fortum investoi uuteen yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantolaitokseen Zabrzessa, Puolassa

31 maaliskuu 2015, 10:30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2015 klo 10.30 EEST

Fortum on päättänyt rakentaa uuden yhdistetyn sähkön ja lämmön (CHP) monipolttoainelaitoksen Zabrzeen, Puolaan. Investoinnin kokonaisarvo on noin 200 miljoonaa euroa (870 miljoonaa Puolan złotya). Suunnitelmien mukaan uusi voimalaitos aloittaa kaupallisen tuotannon vuoden 2018 loppuun mennessä, ja se tuottaa kaukolämpöä noin 70 000 kotitaloudelle Zabrzessa ja Bytomissa.

Uusi voimalaitos käyttää polttoaineenaan pääosin jäteperäistä polttoainetta (RDF) ja hiiltä, mutta voi käyttää myös biomassaa ja polttoaineiden seoksia. Jäteperäisen polttoaineen osuus voi olla jopa 50 % kokonaispolttoaineenkulutuksesta. Jäteperäistä polttoainetta varten talous- ja teollisuusjäte hankitaan paikallisesti. Uusi voimalaitos korvaa aiemmat, pelkkää hiiltä käyttävät, vanhentuneet yksiköt Zabrzessa ja Bytomissa. Investoinnin odotetaan parantavan merkittävästi tuotannon tehokkuutta ja vähentävän alueen hiilidioksidi- ja muita päästöjä.

Voimalaitoksen tuotantokapasiteetti on 220 megawattia (MW) sisältäen 145 MW lämpöä ja 75 MW sähköä. Sen vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan noin 730 GWh lämpöä ja 550 GWh sähköä. Rakennusprojektin arvioidaan alkavan kesällä, paikallisten ympäristövaikutusten arvioinnin ja muiden neuvotteluiden jälkeen.

"Tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto on yksi Fortumin kolmesta strategisesta ydinosaamisalueesta. Meillä on runsaasti kokemusta tehokkaasta energiantuotannosta ja haluamme aktiivisesti osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Näin voimme myös osaltamme myötävaikuttaa Puolan energiasektorin käynnissä olevaan muutokseen", sanoo Markus Rauramo, Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja. "Meillä on jo nyt vahva asema Puolassa, joka on yksi Euroopan suurimmista kaukolämpömarkkinoista."

Fortum on toiminut Puolassa vuodesta 2003 lähtien. Sillä on tällä hetkellä neljä CHP-yksikköä sekä yli 800 km kaukolämpöverkkoa, jotka palvelevat yhteensä 360 000 kotitaloutta Płockin, Wrocławin, Częstochowan, Zabrzen ja Bytomin kaupungeissa. Fortumin kokonaissähköntuotantokapasiteetti on yli 200 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti yli 1 100 MW. Vuoden 2014 lopussa Fortumilla oli noin 600 työntekijää Puolassa. Zabrze on osa nopeasti kehittyvää Katowicen aluetta, Ylä-Silesiassa. Alueella on noin 2,4 miljoonaa asukasta 21 kaupungissa.
 

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä


Lisätietoja:
Markus Rauramo, Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja, puh. +358 10 45 24529

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.