Pörssitiedote

Capital Group Companies Inc:n omistus Fortumista alle 5 %:n rajan

25 maaliskuu 2015, 12:30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2015 klo 12.30 EET

Fortum Oyj on 25. maaliskuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Capital Group Companies, Inc's ("CGC") omistus Fortumista alittaa 5 prosentin rajan 18. maaliskuuta 2015.

CGC eikä sen lähipiiriin kuuluvat tahot omista Fortum Oyj:n osakkeita omaan lukuunsa. Osakkeet ovat CGC:n rahastojen ja sijoitusyhtiöiden hallinnoimia.

Fortumin saaman tiedon mukaan CGC:n omistus Fortumissa on laskenut 45 041 768 osakkeesta 44 341 443 osakkeeseen, mikä vastaa 4,99 prosenttia Fortumin osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Fortumin rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 888 367 045.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Johtaja Sophie Jolly, puh. 010 45 32552

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi