Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella onnistunut tuotantovuosi 2014

LEHDISTÖTIEDOTE 2.1.2015

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella oli onnistunut tuotantovuosi 2014.
Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,88 terawattituntia, mikä on noin
12 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin
oli 90,9 %. Loviisa 1:n käyttökerroin oli 92,5 % ja Loviisa 2:n käyttökerroin
89,3 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten
parhaita.

Vuoden 2014 vuosihuolloissa voimalaitoksen ykkösyksikölle tehtiin niin kutsuttu
lyhyt vuosihuolto ja kakkosyksikölle neljän vuoden välein tehtävä laaja
tarkastusvuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto kesti 21 vuorokautta ja
kakkosyksikön 35 vuorokautta. Kakkosyksiköllä toteutettiin tarkastustöiden
lisäksi useita turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseen liittyviä
hankkeita.

Loviisan voimalaitoksella toteutetaan vuosien 2015-2018 aikana useita mittavia
investointi- ja modernisointihankkeita. Niiden tavoitteena on turvata laitoksen
turvallinen, luotettava ja kannattava sähköntuotanto nykyisten käyttölupien
loppuun eli vuosiin 2027 ja 2030 saakka. Yksi merkittävimmistä hankkeista on
voimalaitoksen automaatiouudistus, jota jatkamaan valittiin toukokuussa 2014
Rolls-Royce. Tavoitteena on toteuttaa hanke vuoden 2018 loppuun mennessä.

Voimalaitoksen turvallisuutta parantavista investoinneista vuoden 2014 aikana
eteni näkyvimmin uusi ilmajäähdytteinen jäähdytysjärjestelmä, jota alettiin
asentaa laitokselle. Uuden järjestelmän tarkoituksena on turvata
laitosyksiköiden jälkilämmön poisto mahdollisissa ääritilanteissa, joissa
laitoksen normaali merivesijäähdytys ei jostakin syystä olisi käytettävissä.
Ilmajäähdytteinen jäähdytysjärjestelmä valmistuu vuoden 2015 aikana.

Vuonna 2013 Fortumin investoinnit Loviisaan olivat 60 miljoonaa euroa. Vuoden
2014 investoinnit olivat tätä korkeammat.

Muita Loviisan voimalaitoksella vuonna 2014 toteutettuja merkittäviä
uudistuksia olivat primääripiirin ja tuorehöyryn paineenhallintajärjestelmän
modernisointi, päämuuntajien ja generaattorikatkaisijoiden uusinta sekä uuden
säähavaintojärjestelmän asennukset ja käyttöönotto.

Loviisan voimalaitos on alueellaan merkittävä työnantaja. Voimalaitos
työllistää reilun 500 fortumlaisen lisäksi noin 100 muiden yritysten vakinaista
työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Heidän
lisäkseen vuosihuoltoihin ja niiden aikana toteutettuihin hankkeisiin
osallistui vuonna 2014 yhteensä 930 urakoitsijoiden työntekijää, joista 80
prosenttia oli suomalaisia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, Fortum, puh. 050 455 3710
www.fortum.fi/loviisa
Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.