Fortumin Loviisan voimalaitos vaihtaa releitä turvallisuusautomaatiojärjestelmän sähkönsyötössä

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella havaittiin tiistaina 13.1.2015 tasasuuntaajien ensimmäisessä määräaikaishuollossa vääräntyyppisiä sähkömekaanisia kytkimiä eli releitä. Releet sijaitsevat turvallisuusautomaatiojärjestelmien sähkönsyöttöön kuuluvissa tasasuuntaajissa. Loviisan voimalaitos laatii tapahtumasta erikoisraportin Säteilyturvakeskukselle. 

Vääräntyyppisiä releitä on nelikanavaisen järjestelmän kahdessa osajärjestelmässä. Vääräntyyppiset releet vaihdetaan ja samalla selvitetään releiden sisältämän ohjelmoidun tekniikan soveltuvuus laitoksen turvallisuusluokitelluille tasasuuntaajille. Vaihdettavat releet ovat olleet käytössä vuodesta 2008. Ne ovat toimineet moitteetta normaaleissa käyttötilanteissa, koestuksissa ja hankintaan liittyneissä toimintakokeissa. Erikoisraportoitavan tapahtuman vääränlaisista releistä tekee se, että poikkeustilanteissa ne olisivat saattaneet vaikuttaa reaktorisuojausjärjestelmän ennakoivan tason suojaustoimintojen sähkönsyöttöön. Tällöin järjestelmien sähkönsyöttö olisi jäänyt akkuvarmennuksen varaan, jota riittää vähintään yli vuorokaudeksi. 

Tapahtumasta ei ole aiheutunut vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle.

Lisätietoja: Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 455 3100