Lehdistötiedote

Fortumin hallituksen jäsen Petteri Taalas Brysselissä: Päästökauppaa uudistettava nopeasti

20 tammikuu 2015, 12:00

LEHDISTÖTIEDOTE 20.1.2015

"Hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi työtä tekevät eurooppalaiset yritykset tarvitsevat selkeän hintasignaalin, johon perustaa operatiiviset ja tulevaisuuden investointeihin liittyvät päätökset. Päästöjen korkeampi hinta vähentäisi uusiutuvien energianlähteiden tukien tarvetta ja lisäisi jäsenvaltioiden huutokauppatuloja, mikä helpottaisi painetta kansallisessa verotuksessa. Toivomme, että Euroopan parlamentin jäsenet tukevat vakausmekanismin aikaistettua käyttöönottoa vuonna 2017 sekä markkinoilta väliaikaisesti poistettujen  900 miljoonan päästöoikeuden välitöntä palauttamista osaksi mekanismia",  totesi Fortumin hallituksen jäsen ja Suomen Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas puheenvuorossaan.

Fortumin hallituksen jäsen Petteri Taalas osallistui tänään Brysselissä energia-alan edunvalvontaorganisaatioiden, Eurelectricin ja Eurogasin, MEP:ille järjestämään keskustelutilaisuuteen, jossa käsiteltiin EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) uudistamisen kiireellisyyttä. Päästökaupan vakausmekanismia (MSR) koskeva ehdotus on parhaillaan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Päästökauppajärjestelmä on unionin ensisijainen työkalu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja vakausmekanismi on tärkeä askel sen uskottavuuden palauttamiseksi.

Yritykset tarvitsevat pitkäaikaista luottamusta ilmastopolitiikkaan

Nykyisessä päästökauppajärjestelmässä hiilidioksidin päästöoikeuksista on valtava ylitarjonta, ja niiden hinta on alhainen. Tämä ei kannusta investoimaan vähäpäästöisiin tuotantomuotoihin. Lähes kaikki investoinnit uuteen sähköntuotantoon Euroopassa perustuvat tällä hetkellä erilaisiin tukitoimiin. Tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin mittavia investointeja vähäpäästöiseen energiantuotantoon, jotta voidaan korvata ikääntyvät voimalaitokset ja vastata kiristyviin päästövähennystavoitteisiin. Toimintaympäristön pitkän aikavälin vakaus ja ennustettavuus on ensiarvoisen tärkeää näiden tulevien investointipäätösten kannalta.

Mekanismi lisäisi vakautta ja ennakoitavuutta päästöoikeusmarkkinoille hyödyttäen niin sähkön kuluttajia kuin tuottajiakin mutta pitäen päästötavoitteen muuttumattomana. Hyvin toimiva päästökauppa parantaa vähäpäästöisten teknologioiden kilpailukykyä ja mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen mahdollisimman edullisesti.

Päästökauppajärjestelmän uudistuksen yhteydessä eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky on säilytettävä. Päästöistä aiheutuvat kustannukset täytyy kompensoida Euroopan energiaintensiiviselle teollisuudelle, mikäli muissa maissa ei ole vastaavia rajoituksia. "Tämän tulisi olla olennainen osa päästökauppadirektiivin uudistamista, johon ryhdytään kun päätökset vakausmekanismin käyttöönotosta on tehty", Taalas totesi.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646
Kari T. Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö, yhteiskuntasuhteet, puh.  050 453 2330

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.  www.fortum.com/fi