Lehdistötiedote

Fortumin rahoitusyhtiöiden verotuksesta myönteinen päätös

19 joulukuu 2014, 09:30

LEHDISTÖTIEDOTE 19.12.2014

Fortum on saanut Suomen veroviranomaisilta verottamatta jättämispäätöksen koskien rahoitustoimintaa Belgian ja Hollannin rahoitusyhtiöissä. Päätös on linjassa KHO:n vuoden 2014 hybridilainakäsittelyä (uudelleenkarakterisointi) koskevan ennakkopäätöksen kanssa.

Veroviranomaiset tekivät tarkastuksen Fortumin Belgian ja Hollannin rahoitusyhtiöistä vuosilta 2008 – 2011. Yhtiöiden korkotuloista on näiltä vuosilta maksettu veroja Belgiaan noin 38 miljoonaa euroa ja Hollantiin noin 16 miljoonaa euroa paikallisten verosäädösten mukaan.

Veroviranomaiset käynnistivät tarkastuksen helmikuussa 2013 osana siirtohintaprojektia. Fortum on selvittänyt veroviranomaisille erityisesti Belgian rahoitusyhtiönsä liiketaloudellisia perusteita.

Fortumin verojohtaja Reijo Salo toteaa: "Mielestämme on positiivista, että veroviranomaisten nyt tekemä linjaus noudattaa Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen vahvistamaa oikeuskäytäntöä. Verot ovat seurausta liiketoiminnasta, ja tästä syystä maksamme verot sinne, missä liiketoimintakin on."

Kansainvälisen pääomaintensiivisen yrityksen  kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että se pystyy tehokkaasti rahoittamaan eri maissa sijaitsevia toimintojaan ja investointejaan, kuten uusien voimalaitosten rakennushankkeita, ja samalla hallitsemaan rahoitusriskejä. Benelux-maissa on yritysrahoituksen näkökulmasta toimivat kansainväliset rahoitusjärjestelmät sekä EU-säännösten mukainen, ennakoitava ja vakaa toimintaympäristö.

Fortum on yksi suurimmista veronmaksajista Suomessa. Vuonna 2013 Fortumin kokonaisverokanta – verot kaikissa toimintamaissa – oli 33,8 % tuloksesta ennen veroja (644 miljoonaa euroa). Suomeen Fortum maksoi veroja ja työnantajamaksuja yhteensä 174 miljoonaa euroa.

Veronsaajien oikeudenvalvonnalla, VOVA:lla on oikeus valittaa päätöksestä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 45 24443

Fortumista veronmaksajana: http://annualreport2013.fortum.com/fi/kestava-kehitys/liiketoiminta/taloudellinen-lisaarvo-sidosryhmille/fortum-veronmaksajana/

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi