Pörssitiedote

Toimitusjohtaja Tapio Kuula Fortumin pääomamarkkinapäivässä: Onnistuneita rakenteellisia muutoksia

05 marraskuu 2014, 08:55

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.11.2014 klo 8.55 EET

"Sähköverkkoliiketoimintojen toteutuneet ja suunnitellut myynnit antavat Fortumille merkittävän määrän strategista liikkumavaraa. Tämän ansiosta Fortum on valmis ottamaan merkittäviä kehitys- ja kasvuaskelia,” totesi Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula yhtiön analyytikoille ja sijoittajille järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä Helsingissä tänään 5.11.2014. Päivän aikana Fortumin johto käsitteli esityksissään Fortumin liiketoimintaa, toimintaympäristöä sekä näkymiä.

Fortum hakee kasvua vesivoimassa, ydinvoimassa ja yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa, sekä EU:n alueella että Venäjällä. Fortumin keskeisenä tavoitteena on olla yksi johtavista yhtiöistä Euroopan sähkön ja lämmön tuotannossa, kuulua toimialan vähiten hiilidioksidipäästöjä tuottavien yhtiöiden joukkoon sekä kasvattaa osakekohtaista tulosta.

Tehostamisohjelma päätökseen

Fortum käynnisti vuonna 2012 tehostamisohjelman ylläpitääkseen ja vahvistaakseen strategista joustavuuttaan ja kilpailukykyään sekä varmistaakseen yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen myös jatkossa. Tehostamisohjelma on saatettu päätökseen kuluvan vuoden neljännellä neljänneksellä.

Fortumin vahva tase ja liiketoiminnan kassavirta luovat vahvan perustan haastavassa toimintaympäristössä, mikä mahdollistaa tulevaisuuden kasvun ja arvon luomisen.

Huolimatta tehostamisohjelman saattamisesta päätökseen, toiminnan tehokkuuden parantaminen jatkuu osana Fortumin jokapäiväistä toimintaa muun muassa kulujen tarkkailun ja käyttöpääoman optimoinnin kautta.

Kohti toimivia Euroopan laajuisia energiamarkkinoita

Yhdenmukaisilla ja tehokkaasti toimivilla energiamarkkinoilla saavutetaan parhaiten ja kustannustehokkaimmin EU:n asettamat energiapoliittiset tavoitteet. Laajemmat markkinat lisäävät myös kilpailua ja kannustavat tarjoamaan innovatiivisia tuotteita ja palveluita vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

Vakaata tuloskasvua Venäjällä

Vakaa tuloskasvu Venäjällä on yksi Fortumin strategian peruspilareista. Fortumin keskeisiin kilpailuetuihin Venäjällä kuuluvat kilpailijoita uudemmat ja tehokkaammat tuotantolaitokset, vakaa taloudellinen tulos, hyvä maine sekä luotettava, turvallinen ja vähäpäästöinen tuotanto. Venäjän tytäryhtiö OAO Fortumin hankintahetkellä vuonna 2008 asetettu tavoite saavuttaa 18,2 miljardin ruplan tulos liikevoittotaso vuoden 2015 aikana on ennallaan, mutta pääosin valuuttakurssimuutoksista johtuen euromääräinen tulostaso vaihtelee.

Osinkopolitiikkana vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko

Fortumin osinkopolitiikkana on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50 - 80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä. Hallitus perustaa osinkoehdotuksensa laaja-alaiselle tarkastelulle, joka kattaa makrotalouden, taseen vahvuuden sekä tulevaisuuden investointisuunnitelmat.

Johdon esitykset ja linkki lähetykseen pääomamarkkinapäivästä ovat internetissä osoitteessa www.fortum.com/investors. Esitykset ja tilaisuus ovat englanniksi.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 45 32552

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi