Fortumin Loviisan voimalaitoksen säähavaintojärjestelmän tarkastusväli ylitti käyttöehdot

Loviisan voimalaitoksen säähavaintojärjestelmän lämpötilamittausten kalibrointitarkastus tehtiin toukokuussa 2014 neljä kuukautta käyttöehtojen salliman määräajan jälkeen. Kalibrointitarkastus on tehtävä kerran vuodessa. Säähavaintojärjestelmä ja tarkastusaikataulun ylittäneet mittaukset ovat toimineet koko ajan asianmukaisesti. Määräajan ylitys havaittiin käytön valvontatarkastuksessa lokakuun lopussa.

Kalibrointitarkastuksen määräajan ylitys koski lämpötilamittauksia, jotka sijaitsevat voimalaitoksen vanhassa 140 metriä korkeassa säämastossa eri korkeuksilla. Voimalaitoksen säähavaintoaseman tehtävä on kerätä jatkuvaa tietoa lähialueen sääolosuhteista. Tiedon avulla voidaan muun muassa arvioida radioaktiivisten aineiden leviämistä ja niiden mahdollisia ympäristövaikutuksia.

Loviisan voimalaitoksen säähavaintojärjestelmää uusitaan parhaillaan ja uuden maston asennustyöt saatiin päätökseen huhtikuussa 2014. Säähavaintolaitteistojen asennukset saatetaan loppuun tämän vuoden aikana.

Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle.

Fortum,

konserniviestintä

Lisätietoja:
Anna-Maria Länsimies, viestintäpäällikkö, puh. 040 161 4204