Fortumin Loviisa 2lla hätäjäähdytysjärjestelmän venttiili kiinni käyttöehtojen vastaisesti

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksiköllä havaittiin keskiviikkona 12.11. normaalin kuukausitarkastuksen yhteydessä, että hätäjäähdytysjärjestelmän venttiili oli käyttöehtojen vastaisesti kiinni-asennossa. Venttiili avattiin välittömästi.

Venttiili on putkilinjassa, joka uudistettiin vuosihuollossa 2014, kun Loviisa 2:n primääripiirin paineenhallintajärjestelmä modernisoitiin. Toinen redundanttinen putkilinja oli käytettävissä ja se riittää osaltaan turvaamaan primääripiirin paineenhallinnan.

Vuosihuollossa tehtiin useita turvallisuutta ja  käytettävyyttä parantavia hankkeita, joista tärkeimpiä olivat  primääripiirin paineenhallintajärjestelmän modernisointi ja sekundääripiirin höyryjärjestelmän varoventtiilien uusinta. Primääripiirin paineenhallinnan modernisoinnissa uusittiin venttiileitä ja yksinkertaistettiin järjestelmää.

Modernisoinnilla parannettiin primääripiirin paineenhallintaa erittäin epätodennäköisen onnettomuustilanteen loppuvaiheessa ja venttiili olisi ollut avattavissa tarvittaessa. Sekundääripiirin höyryjärjestelmän varoventtiilien uusinnalla parannettiin venttiilien luotettavuutta, erityisesti sulkeutumista vaativissa onnettomuustilanteissa. Tämä varoventtiilien uudistus vähensi edelleen kyseisen hätäjäähdytyslinjan tarvetta ja turvallisuusmerkitystä. 

Tapahtumasta ei ollut vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle. Tapahtumaan johtaneet tekijät tutkitaan ja niiden perusteella tehdään korjaavat toimet.

Fortum,

Konserniviestintä

Lisätietoja: Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010