Lehdistötiedote

Fortum investoi energiatehokkaaseen savukaasulauhduttimeen Joensuussa

04 marraskuu 2014, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 4.11.2014

Fortum investoi Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen kehittämiseen asentamalla laitokselle energiatehokkaan savukaasulauhduttimen. Uusi savukaasulauhdutin kasvattaa Joensuun voimalaitoksen lämpökapasiteettia noin 30 megawatilla (MW). Lisäksi voimalaitoksen rikki- ja hiukkaspäästöt alenevat, ja nykyiselläänkin hyvin matalat hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Savukaasujen lauhdutus on teknologia, jolla kiinteän polttoaineen kokonaishyötysuhdetta ja energiatehokkuutta voidaan nostaa entisestään. Lämpökattilan tuottamat savukaasut jäähdytetään lämpötilaan, jossa savukaasun sisältämä vesihöyry lauhtuu vedeksi, ja lauhtumislämpö voidaan hyödyntää kaukolämpönä. Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos käyttää polttoaineenaan puuhaketta ja turvetta.

Savukaasulauhduttimen asennustyöt alkavat vuoden 2015 kevättalvella, ja se otetaan käyttöön marraskuussa. Joensuun Kontiosuolla sijaitseva sähkön ja lämmön tuotantolaitos tuottaa kaukolämpöä noin 42 000 joensuulaiselle sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Laitoksen kaukolämmön tuotantokapasiteetti on 130 MW ja sähkön tuotantokapasiteetti 50 MW. Lisäksi laitoksen kupeeseen integroitiin vuonna 2013 bioöljyn tuotantolaitos.

Kuvia Joensuun voimalaitoksesta toimitusten käyttöön ladattavissa:
http://mediabank.fortum.com:80/public/c090d812e17D.aspx


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Timo Partanen, voimalaitospäällikkö, Fortumin Joensuun voimalaitos, puh. 050 454 7200

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi