Uudet kaasuturbiinit Chelyabinsk CHP-1 -laitokselle Venäjällä

03 lokakuu 2014, 11:30

Fortumin sähkön ja lämmön yhteistuotanto​​laitos Chelyabinsk CHP-1 on modernisoitu ottamalla käyttöön uutta sähköntuotantoteknologiaa. Laitos sijaitsee Tšeljabinskin kaupungissa Venäjällä.

Voimalaitoksen modernisoinnilla on saavutettu useita etuja: sen sähköntuotantokapasiteetti on kasvanut, ​​sähkön ja lämmön tuotanto tehostunut ja toimitusvarmuus parantunut. Lisäksi energian tuotannon ympäristövaikutukset ovat vähentyneet merkittävästi.

Tuotamme enemmän sähköä pienemmällä määrällä polttoainetta ja päästöjä

Uudistus toteutettiin asentamalla voimalaitokselle kaksi uutta 44 megawatin (MW) kaasuturbiinia, jotka toimivat yhdistetyssä tuotannossa. Modernisoinnin myötä voimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti kasvoi 60 % (237 megawattiin, MW), ja polttoaineen kulutus vähentyi kolmanneksella. Lisäksi voimalaitoksen typen oksidien päästöt (NOx) ovat vähentyneet lähes 60 %. Pystymme nyt tuottamaan energiaa entistä kustannustehokkaammin ja vähentämään päästöjä samanaikaisesti.

Lämpöä ja sähköä kaupunkiin

Chelyabinsk CHP-1 -voimalaitos vastaa noin neljänneksestä kaupungin lämmitystarpeesta toimittamalla kaukolämpöä noin 200 000 asukkaalle ja yritykselle.

CHP-1:n uudistaminen on osa Fortumin jatkuvaa työtä tuotantokapasiteetin kehittämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Tämän kehitystyön lisäksi Fortumilla on käynnissä laaja investointiohjelma, joka valmistuttuaan vuonna 2015 miltei kaksinkertaistaa Fortumin sähköntuotantokapasiteetin Venäjällä ja nostaa sen yli 5 100 megawattiin.