Lehdistötiedote

Kansainvälistä tunnustusta Fortumin ilmastotoimille

15 lokakuu 2014, 15:32

Lehdistötiedote 15.10.2014

Fortum on saanut kaksi merkittävää tunnustusta ilmastotoimistaan: Fortum on sijoitettu sekä pohjoismaisen ilmastoindeksin (CDLI) kärkeen että maailman johtavien yritysten joukkoon hiilidioksidipäästöjen hinnoittelun edistämisessä (Carbon Pricing Champion).

"Päästöjen hinta ja päästömarkkinat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen globaalissa hillitsemisessä. Mielestämme hiilidioksidin hinta ja päästökauppa ovat toimivimmat ja kustannustehokkaimmat tavat edistää investointeja vähäpäästöisiin teknologioihin," sanoo Fortumin ilmastoasioiden päällikkö, Kari Kankaanpää.

Globaali ilmastoasioiden raportointijärjestelmä, Carbon Disclosure Project (CDP), on arvioinut Fortumin yhdeksi pohjoismaiden johtavista yrityksistä sijoittajille välitetyn ilmastotiedon raportoijana. Perusteluissaan CDP nosti esiin tiedon kattavuuden ja laadun. CDP:n pohjoismainen ilmastoraportti 2014 julkaistiin tänään Tukholmassa.

Fortum sai arvioinnissa 99 pistettä sadasta. Ilmastoindeksiin valitaan mukaan paras kymmenesosa arvioinnissa mukana olleista yrityksistä. Pohjoismaiseen indeksiin pääsyn alaraja kohosi tänä vuonna peräti 95 pisteeseen.

"Kestävän kehityksen asiantuntija-arviot ja hyvä sijoittuminen tärkeissä kestävän kehityksen indekseissä ovat Fortumille tärkeitä, sillä ne tukevat toimintamme kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Uskomme, että vastuun kantaminen liiketoimintamme aiheuttamista vaikutuksista ilmastoon ja sen muutokseen on  olennainen osa liiketoimintaa", kertoo Fortumin sijoittajasuhteiden johtaja, Sophie Jolly.

Päästöjen hinnoittelun puolestapuhuja
Syyskuussa Fortum nimettiin yhdeksi maailman johtavista 25 yrityksestä, jotka ovat edistäneet hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua. YK:n Caring for Climate -aloitteen myöntämä tunnustus jaettiin New Yorkissa YK:n ilmastokokouksessa, johon osallistui 120 valtionpäämiestä ja ministeriä.

Palkitut yritykset täyttävät johtaville yrityksille määritellyt kriteerit hiilidioksidipäästöjen hinnoittelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritykset sisällyttävät päästöjen aiheuttamat kustannukset pitkän aikavälin strategioihinsa ja investointipäätöksiinsä, nostavat esiin päästömarkkinoiden välttämättömyyttä ja raportoivat järjestelmällisesti ilmastotoimistaan.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, ilmastoasioiden päällikkö, +358 50 453 2330
Sophie Jolly, sijoittajasuhteiden johtaja, +358 40 828 7317


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi

CDP
Carbon Disclosure Project (CDP ) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. Se ylläpitää ainoaa maailmanlaajuista järjestelmää, jonka avulla yritykset ja kaupungit voivat raportoida, hallita ja jakaa keskeistä ympäristötietoa. CDP:n toiminnassa on mukana useita eri markkinatoimijoita, kuten 767 institutionaalista sijoittajaa, joiden hallinnassa on 92 biljoonan dollarin omaisuus. CDP:n tavoitteena on kannustaa yrityksiä raportoimaan ympäristövaikutuksistaan ja luonnonvarojen käytöstään ja ryhtymään toimenpiteisiin vaikutusten vähentämiseksi.

Lista CDP:n pohjoismaisen indeksin johtavista yrityksistä sekä kaikkien julkisesti CDP-raportointiin osallistuvien yritysten tiedoista on nähtävissä CDP:n verkkosivuilla: www.cdproject.net

Lisätietoa YK:n Caring for Climate -aloitteen Carbon Pricing Champions:
http://caringforclimate.org/workstreams/carbon-pricing/