Lehdistötiedote

Fortumilta lisärahoitusta Oulujoen vaelluskalahankkeeseen

07 lokakuu 2014, 13:00

LEHDISTÖTIEDOTE 7.10.2014 klo 13.00

Ilmastonmuutos ja uusiutuvan energian nopea kasvu edellyttävät tasapainottavaa ja nopeasti säädettävää vesivoimaa. Vesivoiman avulla voimme kasvattaa uusiutuvan energian osuutta sähkönkulutuksesta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaasti. Vesivoiman paikalliset ympäristövaikutukset voivat kuitenkin olla suuria. Tämän vuoksi Fortum on päättänyt panostaa merkittävästi Oulujoen vaelluskalojen elinolojen parantamiseen.

Fortum on varannut merkittävän lisärahoituksen Oulujoella sijaitsevan Montan voimalaitoksen vaelluskalahankkeeseen vuosille 2015-2017. Fortumin tavoitteena on, että Montan voimalaitoksen yhteyteen saataisiin rakennettua joko nousevien kalojen kiinniottolaite tai sekä kalatie että kiinniottolaite. Tavoitteena on näin luoda ensi vaiheessa systemaattinen tapa kalojen ylisiirtoon ja jatkaa edelleen tuki-istutuksia poikasten leimauttamiseksi Oulujokeen laskeviin vesiin. Lisäksi rahoitusta aiotaan suunnata toimien tulosten seurantaan ja vaelluskalatutkimukseen. Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on, että myös muut sidosryhmät lähtevät mukaan. Vaelluskalaratkaisuista seuraavilla voimalaitoksilla on tarkoitus päättää sitten, kun tuloksia Montan voimalaitoksella voidaan arvioida.

"Fortum on ollut jo useita vuosia mukana kaikissa hankkeissa, joissa on selvitetty ja luotu edellytyksiä Oulujoen vaelluskalojen palauttamiseen. Monia tukitoimia vaelluskalojen palauttamiseksi on jo toteutettu, mutta ratkaisut voimalaitosten ohittamiseksi ovat odottaneet rahoitusta, jotta selvityksistä päästään käytännön toimiin. Toivomme, että tämän rahoituksen avulla saisimme hankkeen käyntiin yhdessä yhteistyökumppaniemme, alueen kuntien ja ELY-keskusten kanssa", Jukka Muotka Fortumista kertoo.

Kalatiet ovat yksi varteenotettava vaihtoehto vaelluskalojen nousulle vesistöihin, mutta tutkimusten mukaan ne eivät yksin riitä ratkaisemaan vaelluskalakantojen palauttamista rakennettuihin vesistöihin. Oulujoella tilanne on erityisen haastava, koska lohikalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita ei ole juurikaan jäljellä. Kalastettavan kalakannan ylläpitoon tarvitaan jatkossakin kalaistutuksia. Vaelluskalojen elinkierron tukeminen edellyttää myös mm. nousevien kalojen ylisiirtoja patojen ohi ja pienpoikasten tuki-istutuksia. Virtavesikalojen elinympäristöksi sopivia alueita Oulujoella ja siihen laskevissa sivujoissa on kunnostettu systemaattisesti jo 1990-luvulta lähtien yhteistyössä Fortumin, alueen kuntien ja ELY-keskusten kanssa.

"Me Fortumissa olemme valmiita hakemaan ratkaisuja vaelluskalojen elinolojen parantamiseen yhdessä muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Se on tehtävissä, kun ymmärrämme yhteisen haasteemme: ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä. Se ei onnistu ilman vesivoimaa, jonka käytettävyys tulee varmistaa hyvällä yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa", Jukka Muotka sanoo. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoa: Jukka Muotka, Fortum, puh. 050 453 2324

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa, joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suurimpia. Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen, Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi