Onnettomuustutkinta räjähdyksestä Fortumin Joensuun bioöljylaitoksella valmistunut

08 syyskuu 2014, 11:53

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan Fortumin Joensuun bioöljylaitoksella 27.3.2014 tapahtuneesta räjähdyksestä.

Räjähdyksen seurauksena kolme työntekijää loukkaantui, ja koekäytössä olleen bioöljylaitoksen toiminta keskeytettiin.

Tukesin juuri valmistuneen raportin mukaan tärkeimpänä syynä räjähdykseen oli epäonnistunut typetys, jonka seurauksena laitteistoon jäi syttyvää pyrolyysikaasua. Kun työntekijät menivät tarkastamaan tilannetta huoltoluukun  kautta, laitteistoon pääsi happea. Räjähdys tapahtui, kun happi reagoi prosessiin jääneen pyrolyysikaasun kanssa.  Räjähdyksessä loukkaantuneet työntekijät ovat toipuneet saamistaan vammoista.

Tukesin mukaan uuden laitoksen koekäyttövaiheessa tehdään tyypillisesti paljon korjauksia ja muutostöitä. Tukes painottaa raportissaan, että näissä töissä turvallisuuden varmistamiseen liittyviin käytäntöihin ja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Joensuun bioöljylaitoksella on kesän aikana keskitytty tekemään pyrolyysiprosessin turvallisuutta ja käytettävyyttä parantavia muutoksia, jotka tähtäävät siihen, että bioöljyn tuotanto voidaan turvallisesti käynnistää uudelleen marraskuun aikana.