Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot päätökseen

23 syyskuu 2014, 11:00

LEHDISTÖTIEDOTE 23.9.2014 KLO 11.00

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Ykkösyksikön 21 vuorokautta kestänyt vuosihuolto saatettiin päätökseen 16.8.2014 ja kakkosyksikön noin 35 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 19.9.

Loviisan ykkösyksikölle tehtiin niin sanottu lyhyt vuosihuolto, jolloin ei suoriteta laajoja muutos- ja korjaustöitä. Kakkosyksikölle suoritettiin laaja neljän vuoden välein tehtävä vuosihuolto. Vuosihuoltojen  yhteydessä molempien laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa.

Loviisa 1:llä tehtiin normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi ennakkohuolto- ja modernisointitöitä ykkösturbiinin matalapainepesille, ykkösgeneraattoriin vaihdettiin roottori,  uusittiin yksi päämuuntaja ja generaattorikatkaisija sekä tehtiin tarkastuksia höyrystimille.

"Eri toimijoiden välinen yhteistyö on parantunut  entisestään ja kertoo, että työntekijämme ovat erittäin sitoutuneita laadukkaaseen toimintaan", toteaa kunnossapitoyksikön päällikkö Pertti Salonen Loviisan voimalaitokselta.

Loviisa 2:lla normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä olivat primääripiirin paineenhallinnan modernisointi, päähöyrylinjojen varoventtiileiden uusinta, yhden päämuuntajan ja generaattorikatkaisijan vaihto, merivesiputkistojen uusinta, turbiinihuollot, generaattorin roottorin vaihto, höyrystimien mittavat tarkastukset sekä suojakuoren tiiveyskoe.

Vuoden 2014 vuosihuollossa näkyvin turvallisuusparannus oli reaktoripiirin säteilytasojen merkittävä madaltuminen pitkäjänteisen materiaalikehitystyön seurauksena. Säteilytasojen madaltuminen yhdessä työmenetelmien kehittämisen kanssa näkyy vertailuvuosiin verrattuna pienempinä säteilytyöntekijöiden säteilyannoksina.

"Vuosihuollot sujuivat  kokonaisuudessaan suunnitellusti, turvallisesti ja aikataulussa. Merkittäviä henkilö- tai laitosturvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ei sattunut", kertoo käyttöyksikön päällikkö Timo Eurasto Loviisan voimalaitokselta.

Heinäkuussa alkaneeseen Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltoon ja meneillään oleviin uusintahankkeisiin osallistuu yhteensä 930 ulkopuolista urakoitsijaa. Noin 80 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia. Voimalaitoksella työskentelee ympäri vuoden hieman yli 500 fortumlaista ja noin 100 vakituista urakoitsijaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 455 3100
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010

Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2013 oli 92,5 %. Käytettävyys oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 83 %. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,04 terawattituntia, mikä on noin 9 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisassa tuotetulla energialla voidaan välttää 6 miljoonan tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä vuosittain. Fortum investoi vuonna 2013 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi