Fortumin Loviisa 2:n reaktorirakennuksen ilmastointijärjestelmässä katkos vuosihuollossa noston aikana

Vuosihuollossa olevalla Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksiköllä tehtiin maanantaiaamuna 8.9. reaktorin kokoonpanoon liittyvä raskas nosto. Kesken noston laitoksen vuorohenkilöstö havaitsi, että reaktorirakennuksen ilmastointijärjestelmään tuli toimintakatkos, joka johtui noston aikana aloitetusta sähkökeskuksen huoltotyöstä. Nosto lopetettiin mahdollisimman nopeasti.

Laitoksen turvallisuustekniset käyttöehdot määräävät, että nostojen aikana reaktorin ympärillä olevan suojarakennuksen tulee olla tiivis ja alipaineinen. Tiiveyden ansiosta mahdollisessa nosto-onnettomuudessa radioaktiiviset aineet eivät leviä ympäristöön. Alipaineen tarkoitus on toimia lisävarmistuksena suojarakennuksen tiiveydelle.

Tapahtuma ei vaikuttanut noston turvallisuuteen eikä suojarakennuksen tiiveyteen. Tilannearvion jälkeen vuosihuolto jatkui normaalisti.

Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa ihmisille, ympäristölle tai laitokselle. Tapahtuman alustava INES-luokka on 0 ja siitä laaditaan erikoisraportti Säteilyturvakeskukselle.

Lisätietoja: Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010

 

Taustatietoa

Loviisan voimalaitoksen kakkosyksikön vuosihuolto alkoi 16.8.2014 ja on suunniteltu päättyvän 19.9.2014. Vuosihuolloissa ladataan uutta polttoainetta, tehdään huolto- ja korjaustöitä. Lisäksi tässä tämän vuoden vuosihuolloissa tehdään merkittäviä parannusinvestointeja mm. reaktorin paineen hallintaan, muuntajiin ja generaattorikatkaisijoihin. 

Vuoden 2014 merkittävin turvallisuusparannus on ollut työntekijöiden säteilyannosten pienentyminen noin viidenneksellä pitkänteisen materiaalikehityksen ja työmenetelmien parantamisen johdosta. Vuosihuollot ovat sujuneet  kokonaisuudessaan suunnitellusti, turvallisesti ja aikataulussa.

Heinäkuussa alkaneeseen Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltoon ja meneillään oleviin uusintahankkeisiin osallistuu yhteensä 930 ulkopuolista urakoitsijaa. Noin 80 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia. Voimalaitoksella työskentelee ympäri vuoden noin 500 fortumlaista ja noin 100 vakituista urakoitsijaa.