Lehdistötiedote

Fortum siirtyy uusiutuviin polttoaineisiin Espoon Kivenlahdessa

26 syyskuu 2014, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 26.9.2014

Kivenlahden lämpölaitoksella poltetaan tulevaisuudessa raskaan polttoöljyn asemesta puupellettejä. Uusiutuvaan polttoaineeseen siirtyminen vähentää merkittävästi lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä Espoossa. 

Kivenlahdessa siirtyminen fossiilisesta uusiutuvaan polttoaineeseen vähentää kaukolämmön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä alueella noin 60 000 - 80 000 tonnia vuodessa. Lisäksi puupellettiin siirtyminen vähentää riippuvuutta maakaasusta, sillä pellettilaitos korvaa osittain myös maakaasukäyttöisiä lämpölaitoksia Espoossa.

Kivenlahden lämpölaitos toimii jatkossakin pääasiassa huippu- ja varavoimalaitoksena, jolla tuetaan Suomenojan voimalaitoksen tuotantoa. Lämpölaitoksen avulla taataan kaukolämmön toimitusvarmuus asiakkaille silloin, kun lämmönkulutus Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella on erityisen runsasta. Kaukolämmön piirissä on alueella on noin 200 000 asukasta.

"Tavoitteenamme on vähentää merkittävästi kaukolämmön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä Espoon alueella. Siirtyminen uusiutuvaan polttoaineeseen Kivenlahdessa onkin tärkeä askel kohti hiilidioksidivapaata lämmöntuotantoa. Polttoainevalikoimamme laajentuminen lisää lämmöntuotantomme joustavuutta ja  vähentää riippuvuuttamme maakaasusta ja kivihiilestä", kertoo investoinnista vastaava johtaja Dan Blomster.

Kivenlahden lämpölaitoksen nykyiset kaksi öljykattilaa muutetaan pelletin polttamiselle sopivaksi, ja lisäksi laitosalueelle rakennetaan siilo pellettien varastointia varten. Pian aloitettavat muutostyöt tähtäävät siihen, että pellettien poltto Kivenlahdessa alkaisi syksyllä 2015.

Fortumilla on Espoon alueella menossa useita hankkeita, joilla tavoitellaan lämmöntuotannon aiheuttamien päästöjen merkittävää vähentämistä. Esimerkiksi ylijäämälämpöä hyödynnetään jo useassa kohteessa. Fortum on toimittanut energiaratkaisut Tiedon ja Elisan konesalikeskuksiin, joiden avulla saadaan talteen vuosittain noin 2 500 omakotitalon lämpöenergia. Suomenojan voimalaitoksen yhteyteen on rakenteilla lämpöpumppulaitos, missä HSY:n jätevedenpuhdistamon tuottama hukkalämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan kaukolämmityksessä. Lisäksi Fortum toimittaa energiajärjestelmän Espoon uuteen sairaalaan, jonka ylijäämälämmöllä lämpiää tulevaisuudessa vuosittain noin 50 omakotitaloa.

Kuvia Kivenlahden lämpölaitoksesta  toimitusten käyttöön ladattavissa:
http://mediabank.fortum.com:80/public/d270a6f4e17E.aspx

Fortum Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja: Dan Blomster, investointijohtaja, Fortum, puh. 050 4533 962

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Tietoa puupelletistä polttoaineena

Puupelletti on kokonaan uusiutuvaa polttoainetta. Sylinterinmuotoisen polttoainepuristeen valmistukseen käytetään pääosin metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten sahanpurua ja kutterilastua. Sivutuotteeksi luokiteltavan puuaineksen tuottaminen pelleteiksi parantaa materiaalitehokkuutta ja pienentää puutuoteteollisuuden jätemäärää. Pelletin lämpöarvo on puuhun verrattuna puolitoistakertainen. Pelletin tehokas polttaminen vapauttaa ilmakehään hiilidioksidia saman verran kuin vastaavan puumäärän lahoaminen luonnossa, ja näin ollen pelletin polttaminen ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä.