Lehdistötiedote

Fortum Kasvun manifestista: Vakaa toimintaympäristö, kohtuuhintainen ja päästötön energia sekä toimiva verotus Suomen kilpailukykytekijöiksi

25 syyskuu 2014, 10:59

LEHDISTÖTIEDOTE 25.9.2014

"Avoimet ja kilpaillut markkinat ovat mahdollistaneet suomalaisten yritysten menestyksen. Samalta perustalta rakennetaan menestys myös tästä eteenpäin. Vakaa kotimainen toimintaympäristö, kohtuuhintainen ja päästötön energia sekä toimiva verotus ovat menestyksen peruskiviä, ” sanoi Fortumin operatiivinen johtaja COO Matti Ruotsala tänään EK:n Kasvun manifestin julkistamistilaisuudessa Helsingissä.  

”Ilmastonmuutoksen hillitseminen ohjaa eurooppalaisten valintoja jatkossa yhä enemmän. Vähähiiliset tuotanto- ja kulutusmuodot tarjoavat siten mittavat kasvumarkkinat. Monipuolisen energiantuotantorakenteen ja vahvan osaamisen ansiosta Suomesta on muovattavissa tämän sektorin kasvun moottori, jolla luodaan uusia työpaikkoja ja vientituloja. Kansainvälisten markkinoiden imun vaikutus on moninkertainen verrattuna yksinomaan kotimaisiin edistämistoimiin", totesi Ruotsala.

"Avoimilla Euroopan energiamarkkinoilla voidaan turvata myös suomalaisten yritysten energiansaanti kilpailukykyiseen hintaan. Sähkön toimitusvarmuus ei välttämättä tarkoita, että kaikki sähkö pitäisi tuottaa Suomessa. Toimimme Euroopan avoimessa taloudessa”, muistutti Matti Ruotsala.

”Markkinaehtoisuuden pitää ohjata myös ilmastonmuutoksen hillitsemistä; eurooppalainen päästökauppa on paras keino vähentää päästöjä kustannustehokkaasti. Hyvin toimiva päästökauppa tukee uusiutuvan energian lisäämistä ja energiatehokkuutta sekä antaa myös mahdollisuuden kompensoida energiaintensiivisen teollisuuden kustannuksia”, muistutti Ruotsala.

Verotuksen vakaa toimintaympäristö vaikuttaa yritysten haluun investoida Suomeen sekä vientituloja ja hyvinvointia tuovaan teollisuuteen. ”Selkeästä ja johdonmukaisesta yritysverotuksesta sekä sen toimeenpanosta on mahdollista tehdä Suomen kilpailukykytekijä. Verotusta, kuten muutakin sääntelyä, tai sen toimeenpanoa muutettaessa pitää aina laskea pitkän aikavälin vaikutukset teollisuuden kilpailukykyyn ja investointeihin. Vaikutusten arvioinnin on oltava puolueetonta. Kannatamme ehdottomasti EK:n ehdotusta perustaa puolueeton asiantuntijaelin arvioimaan lainsäädännön ja verotuksen vaikutuksia yrityksiin ja työllisyyteen.”

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi