Lehdistötiedote

Fortum jatkaa panostustaan aaltovoimateknologioiden tutkimukseen ja kehitykseen hankkimalla osuuden Wellosta

01 syyskuu 2014, 12:09

LEHDISTÖTIEDOTE 1.9.2014

Fortum on ostanut 13,6 % vähemmistöosuuden suomalaisesta aaltovoimateknologiaa kehittävästä Wello Oy:stä. Yhtiön kehittämä teknologiaratkaisu ”Pingviini” perustuu veden pinnalla toimivaan laitteeseen, joka ottaa talteen aaltojen liike-energiaa ja tuottaa siitä generaattorin avulla sähköä. Pinnalla kelluvan laitteen etuna on vähäisempi ankkuroimisen tarve.

Fortumin näkemyksen mukaan käynnissä on asteittainen siirtymä kohti aurinkotaloutta, jossa energiantuotanto perustuu uusiutuviin energialähteisiin ja resursseja käytetään nykyistä tehokkaammin. Päästöttömänä energiantuotantomuotona aaltovoimalla voi vielä olla tärkeä rooli tulevaisuudessa, ja siksi myös Fortum osallistuu sen tutkimus- ja kehitystyöhön.

"Haluamme olla mukana kehityksen kärjessä, ja osallistumme siksi erilaisten aaltovoimateknologioiden kehittämiseen", Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila sanoo. "Wellon teknologiaratkaisu on toimintaperiaatteeltaan erityisen mielenkiintoinen ja siinä yhdistetään uusia innovaatioita olemassa oleviin teknologioihin.”

Wellon toimitusjohtaja Aki Luukkainen näkee yhteistyön Fortumin kanssa luontevana vaiheessa, jossa Wello on siirtymässä teknologian kehittämisestä kaupalliseen pilotointiin. "Tämä on erinomainen esimerkki pienen ja suuren yrityksen yhteistyöstä, jolla voidaan nopeuttaa huomattavasti uuden teknologian kehittämistä kaupalliseksi tuotteeksi. Wello ja Fortum voivat yhdessä ottaa merkittävän askeleen tällä kehittyvällä uusiutuvan energian alueella.”

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heli Antila, teknologiajohtaja, Fortum Oyj, puh. 040 571 7188
Aki Luukkainen, toimitusjohtaja, Wello Oy, puh. 040 517 8387

Taustatietoa Fortumin aaltovoiman kehitystyöstä:
Fortum on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä aaltoenergiaa vuodesta 2007 ja
testannut useita eri tekniikoita. Yksi näistä on suomalaisen AW-Energyn
kehittämä WaveRoller ™, jota on testattu onnistuneesti Portugalin rannikolla.
Viime vuonna Fortum, ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS ja
AW-Energy sopivat yhteistyöstä, jonka tavoitteena on yhdessä kehittää 1,5
megawatin aaltovoiman koehanketta Ranskan Bretagnessa. Tekniseksi ratkaisuksi
valittiin WaveRollerTM.

Ruotsissa Fortum tekee yhteistyötä Seabased AB:n kanssa noin 10 megawatin
aaltovoimapuiston rakentamiseksi Ruotsin länsirannikolle Sotenäsiin.
Demonstraatiohanke on teholtaan yksi maailman suurimmista ja tuotannon on määrä
käynnistyä vuoden 2014 aikana. Ruotsissa testattava tekniikka perustuu
Seabasedin kehittämään lineaariseen aaltogeneraattoriin, joka on ankkuroitu
meren pohjaan.

Fortum allekirjoitti helmikuussa 2014 vuokrasopimuksen Wave Hub -koepuiston kanssa aaltovoimaratkaisujen testaamisesta Cornwallin merialueilla Isossa-Britanniassa. Sopimus antaa Fortumille uudenlaisen mahdollisuuden koekäyttää täyden mittakaavan aaltovoimalaitteita valtameriolosuhteissa. Suomalaisen Wellon kehittämän "Pingviini"-laitteen testaamista Cornwallissa arvioidaan parhaillaan. 

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Wello
Wello Oy on suomalainen aaltovoimateknologiaa kehittävä yritys, jonka on perustanut Heikki Paakkinen vuonna 2008 bisnesenkeli Martin Estlanderin avustuksella. Pääomasijoittajat VNT Management Oy ja Finnvera päättivät tehdä yritykseen ensisijoituksen 2009. Myös Tekes on tukenut yritystä.