Lehdistötiedote

Fortum Energy Review -katsaus: EU:n kilpailukyky edellyttää kustannustehokasta ilmasto- ja energiapolitiikkaa

19 elokuu 2014, 10:30

LEHDISTÖTIEDOTE 19.8.2014

Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikka sekä eurooppalaiset sähkömarkkinat ovat käännekohdassa. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat kauaskantoisesti niin kuluttajiin kuin koko Euroopan kilpailukykyynkin. Energian saatavuus, toimitusvarmuus, kustannukset ja ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kaikille eurooppalaisille.

Fortum Energy Review tarkastelee eurooppalaisten sähkömarkkinoiden tärkeimpiä suuntauksia ja nostaa esiin ajankohtaisia aiheita. Tänään julkaistussa sarjan ensimmäisessä osassa keskitytään kustannustehokkaaseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan.

Raportin pääkohdat:
•    Sähkön osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvaa jatkossakin
•    Uusiutuvan energian osuus energiatuotannosta kasvaa nopeasti erilaisten tukien ja teknologian laskevien kustannusten ansiosta. EU:n vuodelle 2020 asetetut tavoitteet saavutettaneen, mutta kalliilla ratkaisuilla.
•    Tukkumarkkinahinnat Euroopassa liian matalat houkuttelemaan uusiin investointeihin, huoli tuotantokapasiteetin riittävyydestä on kasvanut
•    Kuluttajahinnat jatkavat Euroopassa nousua korkeampien verojen, maksujen ja verkkokustannusten vuoksi
•    Uusiutuvat sähköntuotantomuodot tulossa kaupallisesti kannattaviksi - siirtyminen kohti uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa järjestelmää on jatkossa mahdollista vähäisemmillä tukimekanismeilla päästömarkkinoita hyödyntäen
•    EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan pitäisi perustua hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteelle, jota toteutettaisiin parannetun päästökauppajärjestelmän avulla

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula Energy Review -katsauksen julkistamistilaisuudessa

"Uusiutuvan energian tuotanto on lisääntynyt viime vuosina nopeasti Euroopassa voimakkaan poliittisen ohjauksen ja laajojen tukimekanismien ansiosta. Onkin todennäköistä, että EU pääsee kunnianhimoisiin, vuodelle 2020 asetettuihin uusiutuvaa energiaa koskeviin tavoitteisiin. On myönteistä, että uusiutuvan energian osuus kasvaa, mutta samanaikaisesti tämä muuttaa energiamarkkinoita tavalla, jota emme voineet kuvitellakaan vielä muutama vuosi sitten", sanoi Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula katsauksen julkistamistilaisuudessa.

Euroopan kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja yhteiskunnalle aiheutuvien vähähiilisyyden kustannusten pitämiseksi kurissa on energiapolitiikan oltava tehokasta. Päätöksiä vuodelle 2030 asetettavista ilmastotavoitteista ja päästökauppajärjestelmän rakenteellisesta uudistamisesta tarvitaan ripeästi, jotta vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen nopeutuisi. Samanaikaisesti tulee kiirehtiä maailmanlaajuisia ponnisteluita hiilidioksidipäästöjen hinnoittelemiseksi. Maailmanlaajuisesti kasvavan huolen ilmastonmuutoksesta pitää muuttua teoiksi."

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 826 2646
Simon-Erik Ollus, pääekonomisti, Fortum, puh. 040 179 0166

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi