Lehdistötiedote

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula Almedalenissa: EU:n kilpailukyky edellyttää ripeitä päätöksiä ilmasto- ja energiapolitiikasta

02 heinäkuu 2014, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 2.7.2014

"Ilmastonmuutos on tosiasia, johon on reagoitava. Se ei voi odottaa Euroopan taloudellisen tilanteen kääntymistä kasvu-uralle. Poliittisten päättäjiemme käsissä on kuitenkin se, vähennämmekö päästöjä kustannustehokkaasti ja järkevästi vai kalliisti ja monimutkaisesti. EU:n vasta valittujen päättäjien pitäisi päästä syksyn kuluessa yhteisymmärrykseen energia- ja ilmastopolitiikan tulevasta suunnasta", sanoi Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula tänään 2.7.2014 Fortumin energiaseminaarissa Ruotsin politiikkaviikolla Almedalenissa, Visbyssä.

"Vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteeksi on otettava päästöjen vähentäminen. EU:n laajuinen, markkinaehtoinen päästökauppa ohjaa parhaiten vähäpäästöisiin investointeihin, kannustaa parantamaan energiatehokkuutta ja lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa", totesi Kuula.

"Samalla on tärkeää, että EU-maat sopivat yhteisistä keinoista kompensoida päästökaupan kustannuksia energiaintensiiviselle teollisuudelle hiilivuodon torjumiseksi. Nykyisessä taloustilanteessa Eurooppa tarvitsee kaikkia teollisia yrityksiään sekä niiden tarjoamia työpaikkoja eikä meillä ole varaa ajaa yrityksiä EU-alueen ulkopuolelle. Energiaintensiivisen sektorin kansainvälistä kilpailukykyä korjaavilla keinoilla ei kuitenkaan saa vesittää itse päästökauppajärjestelmän toimintaa", Tapio Kuula sanoi.

Energian saatavuudesta ja toimitusvarmuudesta huolehtiminen on Ukrainan tilanteen myötä noussut energiapoliittisen keskustelun keskiöön. Kuulan mukaan EU-komission tammikuussa hahmottelema 2030-energia- ja ilmastonmuutospaketti tukee energian saatavuuden parantamista, koska vähähiilisessä energiajärjestelmässä tarvitaan vähemmän fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuontienergiaa. "Yhtenäiset, kilpaillut ja vahvasti verkottuneet energian sisämarkkinat parantaisivat ratkaisevasti EU:n sisäistä energiaturvallisuutta ja hyödyttävät viime kädessä myös asiakkaita", Kuula sanoi.

"Energiapolitiikka on merkittävä osa valtiontaloutta sekä kansainvälistä ja kansallista kilpailukykyä, joten ne nousevat keskusteluun vahvasti myös syksyn valtiopäivävaaleissa Ruotsissa ja myös Suomen eduskuntavaaleissa ensi keväänä", hän huomauttaa.

Kuula näkee uusiutuvan energian osuuden nopean ja jatkuva kasvun myönteisenä ja välttämättömänä osana vähähiilistä tulevaisuutta. Hän korosti kuitenkin sitä, että uusiutuvaa energiaa on kehitettävä markkinatalouden ehdoilla. "Uusiutuvan energian tukiviidakkoa on karsittava asteittain ja integroitava tuotanto paremmin energiamarkkinoiden toimintaan. Vaikka sähkön tukkuhinta on laskenut, sähkön käyttäjien laskut ovat nousseet nopeasti. Sähkön käyttäjät maksavat uusiutuvan energian tuet, jotka kuormittavat kuluttajia ja teollisuutta myös verorasituksen kautta. Tukijärjestelmä on erittäin kallis ja vääristää energiamarkkinoiden toimintaa."

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646

Mediakontakti Almedalenissa:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä, puh. 040 548 6675

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi