Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa 20.7.

LEHDISTÖTIEDOTE 17.7.2014

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 20.
heinäkuuta laitoksen ykkösyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan kakkosyksikkö.
Loviisa 1:llä on vuorossa ns. lyhyt vuosihuolto ja Loviisa 2:lla joka neljäs
vuosi toteutettava laaja vuosihuoltotyyppi. Koko vuosihuollon arvioidaan
kestävän hieman yli yhdeksän viikkoa.

”Loviisa 1:llä normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon
lisäksi merkittävimpiä töitä ovat päämuuntajan ja generaattorikatkaisijan
vaihto, kahden höyrystimen tarkastus- ja puhdistustyöt sekä pääkiertopumppujen
ja matalapaineturbiinin ennakko-ohjelman mukainen huolto. Lisäksi kolmeen
pääkiertopumppuun vaihdetaan antimonittomat mekaaniset tiivisteet.
Matalapaineturbiinin modernisaatiotöitä jatketaan”, kertoo kunnossapitoyksikön
päällikkö Pertti Salonen Loviisan voimalaitokselta.

Ensimmäiset antimonittomat tiivisteet otettiin voimalaitoksella käyttöön vuosia
kestäneen kehitys- ja testaustyön jälkeen vuonna 2012. Radioaktiivinen antimoni
on aine, jota normaalisti on pääkiertopumppujen mekaanisten tiivisteiden
metalliseoksessa. Käyttöjakson aikana antimonia vapautuu primääripiirin
putkistoihin ja se aiheuttaa noin puolet laitoksella työskentelevien
henkilöiden säteilyannoksista. Tiivisteiden vaihtaminen antimonittomiin on osa
Loviisan voimalaitoksen jatkuvaa parantamista henkilökunnan säteilyannoksien
vähentämiseksi.

Loviisa 2:lla normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon
lisäksi merkittävimpiä töitä ovat reaktorin ja primääripiirin höyrystimien
kattavat tarkastukset, suojakuoren tiiveyskoe, kahden pääkiertopumpun
ennakko-ohjelman mukainen huolto, turbiinin matala- ja korkeapainepesien
avaukset ja huollot, päämuuntajan ja generaattorikatkaisijan vaihdot sekä
paineistimen paineenhallinnan modernisointityö. Lisäksi kahteen
pääkiertopumppuun vaihdetaan antimonittomat mekaaniset tiivisteet, minkä
jälkeen voimalaitoksen kaikki pääkiertopumppujen tiivisteet ovat
antimonittomia.

Vuosihuoltoon ja meneillään oleviin uusintahankkeisiin osallistuu yhteensä 930
ulkopuolista urakoitsijaa. Noin 80 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia.
Kansainvälisiä työntekijöitä tulee Venäjältä, Kroatiasta, Saksasta, Ranskasta,
Hollannista, Puolasta, Virosta, USA:sta ja Tsekin tasavallasta.
Voimalaitoksella työskentelee noin 500 fortumlaista ja noin 100 vakituista
urakoitsijaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 455 3100
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010

Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2013
oli 92,5 %. Käytettävyys oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä
maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 83
%. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,04 terawattituntia, mikä on
noin 9 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisassa tuotetulla energialla
voidaan välttää 6 miljoonan tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä vuosittain.
Fortum investoi vuonna 2013 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 60 miljoonaa
euroa.

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi