Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa 20.7.

17 heinäkuu 2014, 11:00

LEHDISTÖTIEDOTE 17.7.2014

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 20. heinäkuuta laitoksen ykkösyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan kakkosyksikkö. Loviisa 1:llä on vuorossa ns. lyhyt vuosihuolto ja Loviisa 2:lla joka neljäs vuosi toteutettava laaja vuosihuoltotyyppi. Koko vuosihuollon arvioidaan kestävän hieman yli yhdeksän viikkoa.

”Loviisa 1:llä normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä ovat päämuuntajan ja generaattorikatkaisijan vaihto, kahden höyrystimen tarkastus- ja puhdistustyöt sekä pääkiertopumppujen ja matalapaineturbiinin ennakko-ohjelman mukainen huolto. Lisäksi kolmeen pääkiertopumppuun vaihdetaan antimonittomat mekaaniset tiivisteet. Matalapaineturbiinin modernisaatiotöitä jatketaan”, kertoo kunnossapitoyksikön päällikkö Pertti Salonen Loviisan voimalaitokselta.

Ensimmäiset antimonittomat tiivisteet otettiin voimalaitoksella käyttöön vuosia kestäneen kehitys- ja testaustyön jälkeen vuonna 2012. Radioaktiivinen antimoni on aine, jota normaalisti on pääkiertopumppujen mekaanisten tiivisteiden metalliseoksessa. Käyttöjakson aikana antimonia vapautuu primääripiirin putkistoihin ja se aiheuttaa noin puolet laitoksella työskentelevien henkilöiden säteilyannoksista. Tiivisteiden vaihtaminen antimonittomiin on osa Loviisan voimalaitoksen jatkuvaa parantamista henkilökunnan säteilyannoksien vähentämiseksi.

Loviisa 2:lla normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä ovat reaktorin ja primääripiirin höyrystimien kattavat tarkastukset, suojakuoren tiiveyskoe, kahden pääkiertopumpun ennakko-ohjelman mukainen huolto, turbiinin matala- ja korkeapainepesien avaukset ja huollot, päämuuntajan ja generaattorikatkaisijan vaihdot sekä paineistimen paineenhallinnan modernisointityö. Lisäksi kahteen pääkiertopumppuun vaihdetaan antimonittomat mekaaniset tiivisteet, minkä jälkeen voimalaitoksen kaikki pääkiertopumppujen tiivisteet ovat antimonittomia.

Vuosihuoltoon ja meneillään oleviin uusintahankkeisiin osallistuu yhteensä 930 ulkopuolista urakoitsijaa. Noin 80 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia. Kansainvälisiä työntekijöitä tulee Venäjältä, Kroatiasta, Saksasta, Ranskasta, Hollannista, Puolasta, Virosta, USA:sta ja Tsekin tasavallasta. Voimalaitoksella työskentelee noin 500 fortumlaista ja noin 100 vakituista urakoitsijaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pertti Salonen, kunnossapitoyksikön päällikkö, puh. 010 455 3100
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010

Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2013 oli 92,5 %. Käytettävyys oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 83 %. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,04 terawattituntia, mikä on noin 9 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisassa tuotetulla energialla voidaan välttää 6 miljoonan tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä vuosittain. Fortum investoi vuonna 2013 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi