Fortumin Loviisan voimalaitoksella hallinnollinen poikkeama reaktorin alasajon aikana

Fortumin Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikön vuosihuolto alkoi sunnuntaina 20.7. Alasajon aikana tehtiin normaalitoimenpiteenä reaktorirakennuksessa sijaitsevien polttoainealtaiden jäähdytysjärjestelmän eristysventtiilien koestuksia. Inhimillisen virheen takia koestuksille annettiin aloituslupa ennen laitoksen käyttötilan vaihtoa kuumaseisokista kylmäseisokkiin.

Loviisan voimalaitoksen turvallisuusteknisten käyttöehtojen mukaan koestukset ovat sallittuja sekä kuuma- että kylmäseisokissa, mutta eivät ole sallittuja tilanvaihdon aikana. Loviisan voimalaitos laatii tapahtumasta erikoisraportin Säteilyturvakeskukselle.

Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa ihmisille, ympäristölle eikä laitokselle. Loviisan vuosihuolto etenee suunnitelmien mukaan. Loviisa 2 tuottaa sähköä normaalisti.

Fortum Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja: Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, puh. 010 455 4010.