Fortum valmistelee Nyaganin voimalaitoksen kolmosyksikön käyttöönottoa

31 heinäkuu 2014, 12:01

Fortum on aloittanut valmistelut Nyaganin voimalaitoksen kolmannen 420 MW:n yksikön käyttöönottoa varten. Käyttöönottotestauksen aikana voimalaitoksen laitteistoja ja järjestelmiä koestetaan ja tarkastetaan.

Yksi tärkeä virstanpylväs on Nyaganin voimalaitoksen ja Kartopyan sähköaseman välisen voimalinjan testaus, joka tehdään yhdessä valtion kantaverkkoyhtiön kanssa. Tämä 214 kilometrin pituinen voimalinja siirtää aikanaan voimalaitoksen tuottaman sähkön valtakunnan verkkoon.

Fortum valmistelee Nyaganin voimalaitoksen kolmosyksikön käyttöönottoa

 

 

 

 

 

Laitoksen sertifiointitestaukset on suunniteltu aloitettavan syyskuussa 2014.

Njaganin kaupunkiin Länsi-Siperiaan valmistuva voimalaitos koostuu kolmesta uusinta energiatehokasta maakaasuteknologiaa käyttävästä yksiköstä, joiden yhteisteho on noin 1 250 MW. Kyseessä on suurin täysin uusi lauhdevoimalaitosprojekti Venäjällä kahteen vuosikymmeneen. Ensimmäinen yksikkö otettiin kaupalliseen käyttöön maaliskuussa 2013, toinen joulukuussa 2013. Kolmas yksikkö on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä.

Nyaganin voimalaitos on merkittävä osa Fortumin investointiohjelmaa Venäjällä. Kolmosyksikön valmistuttua kuusi investointiohjelman yksiköistä on jo tuotantokäytössä ja kahden viimeisen 248 MW:n yksikön on määrä valmistua Chelyabinskin voimalaitokselle vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Investointiohjelman valmistuttua Fortumin venäläisen tytäryhtiön, OAO Fortumin, sähköntuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistuu ja nousee yli 5 100 MW:iin pääasiassa kaasuturbiiniteknologiaa hyödyntävien voimalaitosyksiköiden ansiosta.