Lehdistötiedote

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula: Toimivat energian sisämarkkinat parantaisivat energian toimitusvarmuutta Euroopassa

02 kesäkuu 2014, 17:19

LEHDISTÖTIEDOTE 2.6.2014

"Uusiutuvan energian osuuden nopea ja jatkuva kasvu on myönteistä. Samalla on kuitenkin tärkeää integroida uusiutuvat paremmin energiamarkkinoihin, koska nykyiset uusiutuvan energian tuet tulevat hyvin kalliiksi kuluttajille ja koko Euroopalle."

"Vaikka sähkön tukkumarkkinahinta on laskenut, on loppukäyttäjän sähkölasku kuitenkin useimmissa maissa kasvanut verojen, maksujen ja tukien vuoksi. Korkeat kustannukset uhkaavat Euroopan kilpailukykyä ja lisäävät turhaan kansalaisten elinkustannuksia. Asiakkaamme ovat huolissaan tästä kehityksestä ja siksi se huolestuttaa myös meitä."

Kuula muistutti, että nykyisiä tukijärjestelmiä tulee tarkistaa nopeasti. Tukien on oltava markkinaehtoisia ja uusiutuville energialähteille on asetettava samat vaatimukset kuin muullekin markkinoille tulevalle tuotannolle esimerkiksi verkkoon liittämisen ja tuotannon tasapainotuksen osalta.

"Tarvitsemme ainoastaan yhden tavoitteen: annetaan päästökaupan ohjata energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian kehitystä, luovutaan tuotantotuista asteittain ja rajataan julkisen vallan toimenpiteet tutkimukseen, kehitykseen ja uusien menetelmien pilotointiin. Mitä nopeammin pääsemme tälle tielle, sen parempi. Kuten olemme viime vuosina oppineet, päällekkäiset ilmasto- ja energiatavoitteet ja -toimenpiteet vesittävät toisensa ja niitä pitää tulevaisuudessa välttää."

Keskeistä energian sisämarkkinoiden kehittymiselle ja uusiutuvan energian tehokkaalle hyödyntämiselle on toimivien sähkön siirtoyhteyksien rakentaminen. "Euroopan sisäistä kantaverkkoa on kehitettävä edelleen, jotta voidaan poistaa pullonkauloja maiden sisällä ja välillä. EU:n kymmenen vuoden toimintasuunnitelman tulisi voimallisesti edistää tätä tavoitetta."

Yhteenvedossaan Kuula muistutti, että on tärkeää siirtyä  vähähiiliseen energiatulevaisuuteen, ilmastonmuutos ei voi odottaa taloudellisesti parempia aikoja. Siirtymä on kuitenkin mahdollista tehdä kustannustehokkaasti ainoastaan hyvin toimivien markkinoiden ja yli rajojen toimivan infrastruktuurin avulla. Energiasisämarkkinoista hyötyvät niin energian kuluttajat, tuottajat kuin koko yhteiskuntakin.

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646

Median yhteydenotot:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä, puh. 040 548 6675

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi