Lehdistötiedote

Fortum toimittaa Matinkylän metrokeskuksen energiatehokkaan lämmitys- ja jäähdytysratkaisun

25 kesäkuu 2014, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 25.6.2014

Fortum toimittaa Matinkylän metrokeskuksen  energiaratkaisun Espoossa. Fortum ja hankkeen rakennuttajana toimivat Citycon, NCC Property Development ja Länsimetro  tekivät energiaratkaisua koskevan sopimuksen 6.6.2014.

Matinkylän metrokeskus, joka kattaa myös laajenevan kauppakeskus Ison Omenan ja uuden bussiterminaalin, valmistuu kokonaisuudessaan vuonna  2016. Metrokeskus lämpiää kaukolämmöllä ja se jäähdytetään kaukokylmällä. Jäähdytyksessä syntyvä ylimääräinen hukkalämpö palautetaan kaukolämpöverkkoon lämmittämään espoolaisten koteja ja käyttövettä.

Uuden ratkaisun mahdollistaa Suomenojan laitosalueelle rakennettava uusi lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää muun muassa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) vedenpuhdistamon jäteveden hukkalämpöä. Lisäksi Fortumin toimittama energiaratkaisu mahdollistaa metrokeskuksen jäähdyttämisen talvella myös suoraan merivedellä ns. vapaajäähdytyksen avulla ja muina aikoina lämpöpumpusta palaavasta puhdistetusta jätevedestä.

"Metrokeskuksessa syntyy hukkalämpöä 3000 - 4000 MWh, joka vastaa noin 200 pientalon vuotuista lämpöenergian tarvetta. Lämpiminä kesäpäivinä rakennus toimii ikään kuin aurinkokeräimenä, jonka synnyttämä lämpö siirtyy Suomenojalla kaukolämpöverkon välityksellä lämmittämään espoolaisten käyttövettä. Kaukolämpöverkkoa on perinteisesti hyödynnetty lämmön jakelussa, mutta nyt kehitämme sen hyödyntämistä myös rakennusten ylijäämälämmön talteenotossa", myyntipäällikkö Riku Rahikkala Fortumista sanoo.

Hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmityksessä vähentää kaukolämmön päästöjä. Espoon alueella ylijäämälämpöä hyödynnetään jo useassa kohteessa. Fortum on esimerkiksi toimittanut energiaratkaisut Tiedon ja Elisan konesalikeskuksiin, joiden avulla saadaan talteen vuosittain noin 2 500 omakotitalon lämpöenergia. Suomenojan voimalaitoksen yhteyteen on rakenteilla lämpöpumppulaitos, missä HSY:n jätevedenpuhdistamon tuottama hukkalämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan kaukolämmityksessä. Lisäksi  Fortum toimittaa energiajärjestelmän Espoon uuteen sairaalaan, jonka ylijäämälämmöllä lämpiää tulevaisuudessa vuosittain noin 50 omakotitaloa.

Havainnekuva Matinkylän metrokeskuksesta toimitusten käyttöön ladattavissa: http://mediabank.fortum.com:80/public/74a05420e1C8.aspx

Fortum Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja: Riku Rahikkala, myyntipäällikkö, Fortum, puh. 040 7400 069

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi

Matinkylän metrokeskus

Matinkylän metrokeskus on NCC Property Developmentin ja Cityconin sekä Länsimetron yhteishanke, jonka ensimmäisen vaiheen rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2013. Matinkylä on Länsimetron ensimmäisen vaiheen pääteasema, jonka kautta ennustetaan kulkevan noin 35 000 matkustajaa päivittäin. Ison Omenan kolmivaiheinen laajennushanke käsittää metroaseman lisäksi bussiterminaalin, liityntäliikenteen autopaikkoja sekä merkittävän määrän uutta liiketilaa. Hankkeen myötä Isosta Omenasta tulee pinta-alalla ja liikkeiden lukumäärällä mitattuna yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista.