Fortum ja Rolls-Royce sopimukseen Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistuksesta

Fortum Oyj Lehdistötiedote 21.5.2014

Fortum on allekirjoittanut sopimuksen englantilaisen Rolls-Roycen kanssa
Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistuksesta. Osapuolet eivät julkista
sopimuksen arvoa. Uudistushanke jakautuu usealle vuodelle ja on osa Fortumin
normaaleja käyttöomaisuusinvestointeja.

Automaatiohanke keskittyy pääosin Loviisan voimalaitoksen molempien yksiköiden
turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin. Sopimuksen mukaan hanke on tarkoitus
toteuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Rolls-Royce toimittaa kaikki hankkeessa
tarvittavat automaatiojärjestelmät, niihin liittyvän suunnittelun, testauksen
ja asennukset. Metso toimii Rolls-Roycen alihankkijana käyttöautomaatiossa,
kenttäsuunnittelussa ja toteutuksessa voimalaitoksella. Hanke toteutetaan
tiiviissä yhteistyössä Fortumin kanssa.

Automaatiouudistuksen tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja luotettava
sähköntuotanto Loviisan voimalaitoksella sen nykyisten käyttölupien loppuun
saakka. Loviisan ykkösyksikön käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 ja
kakkosyksikön vuoteen 2030.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tiina Tuomela, Johtaja, Nuclear and Thermal Power -divisioona, Fortum, puh. 050
453 4120

Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2013
oli 92,5 %.
Käytettävyys oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä maailmanlaajuisesti
painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 83 %. Voimalaitoksella
tuotettiin sähköä yhteensä 8,04 terawattituntia, mikä on noin 9 prosenttia
Suomen sähköntuotannosta. Loviisassa tuotetulla energialla voidaan välttää 6
miljoonan tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä vuosittain.

Fortum toteuttaa Loviisan voimalaitoksella lähivuosina sen historian suurimman
investointiohjelman. Automaatiouudistuksen lisäksi laitoksella muun muassa
parannetaan turvallisuutta uusilla jäähdytystorneilla sekä uudistetaan
laitoksen turbiinit. Fortum investoi vuonna 2013 Loviisan voimalaitokseen
yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Rolls-Royce
Rolls-Royce on kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa integroituja
sähkövoimajärjestelmiä maalla, merellä ja ilmassa. Maailmanlaajuisessa
ydinvoimateollisuudessa se keskittyy toimittamaan ydinvoimalaitostoimittajille
ja –käyttäjille integroituja, pitkäaikaisia tukiratkaisuja laitosten elinkaaren
kasvattamiseen konseptisuunnittelusta paikalla tapahtuvaan tukipalveluun sekä
eliniän pidentämiseen. Rolls-Roycella on pitkäaikaista kokemusta erityyppisten
ydinreaktoreiden analogisten ja digitaalisten järjestelmien suunnittelusta,
valmistuksesta sekä turvallisuuden ja automaation uudistuksista. Nykyään
Rolls-Roycen automaatiota on asennettu yli 200 ydinreaktoriin yli 20 maassa.
www.rolls-royce.com/nuclear