Lehdistötiedote

Fortum ja Rolls-Royce sopimukseen Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistuksesta

21 toukokuu 2014, 12:30

Fortum Oyj Lehdistötiedote 21.5.2014


Fortum on allekirjoittanut sopimuksen englantilaisen Rolls-Roycen kanssa Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistuksesta. Osapuolet eivät julkista sopimuksen arvoa.  Uudistushanke jakautuu usealle vuodelle ja on osa Fortumin normaaleja käyttöomaisuusinvestointeja.

Automaatiohanke keskittyy pääosin Loviisan voimalaitoksen molempien yksiköiden turvallisuuteen liittyviin järjestelmiin. Sopimuksen mukaan hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä. Rolls-Royce toimittaa kaikki hankkeessa tarvittavat automaatiojärjestelmät, niihin liittyvän suunnittelun, testauksen ja asennukset. Metso toimii Rolls-Roycen alihankkijana käyttöautomaatiossa, kenttäsuunnittelussa ja toteutuksessa voimalaitoksella. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Fortumin kanssa.

Automaatiouudistuksen tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja luotettava sähköntuotanto Loviisan voimalaitoksella sen nykyisten käyttölupien loppuun saakka. Loviisan ykkösyksikön käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 ja kakkosyksikön vuoteen 2030.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tiina Tuomela, Johtaja, Nuclear and Thermal Power -divisioona, Fortum, puh. 050 453 4120

Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2013 oli 92,5 %.
Käytettävyys oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 83 %. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,04 terawattituntia, mikä on noin 9 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisassa tuotetulla energialla voidaan välttää 6 miljoonan tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä vuosittain.

Fortum toteuttaa Loviisan voimalaitoksella lähivuosina sen historian suurimman investointiohjelman. Automaatiouudistuksen lisäksi laitoksella muun muassa parannetaan turvallisuutta uusilla jäähdytystorneilla sekä uudistetaan laitoksen turbiinit. Fortum investoi vuonna 2013 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi

Rolls-Royce
Rolls-Royce on kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa integroituja sähkövoimajärjestelmiä maalla, merellä ja ilmassa. Maailmanlaajuisessa ydinvoimateollisuudessa se keskittyy toimittamaan ydinvoimalaitostoimittajille ja –käyttäjille integroituja, pitkäaikaisia tukiratkaisuja laitosten elinkaaren kasvattamiseen konseptisuunnittelusta paikalla tapahtuvaan tukipalveluun sekä eliniän pidentämiseen. Rolls-Roycella on pitkäaikaista kokemusta erityyppisten ydinreaktoreiden analogisten ja digitaalisten järjestelmien suunnittelusta, valmistuksesta sekä turvallisuuden ja automaation uudistuksista. Nykyään Rolls-Roycen automaatiota on asennettu yli 200 ydinreaktoriin yli 20 maassa. www.rolls-royce.com/nuclear