Fortum ja Areva-Siemens -konsortio sopimukseen Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistushanketta koskevan sopimuksen päättymisestä

Fortum Oyj Lehdistötiedote 21.5.2014

Fortum ja Areva-Siemens –konsortio ovat päättäneet nykyisen
automaatiouudistushanketta koskevan sopimuksen yhteisellä sopimuksella.
Areva-Siemens –konsortio tekee loppuun meneillään olevat sovitut ja
uudelleenmitoitetut työt yhteistyössä Fortumin kanssa. Fortum uskoo löytävänsä
uuden ratkaisun automaatiouudistuksen jatkamiseksi viivytyksettä.

Loviisan ydinvoimalaitoksen automaation uudistaminen aloitettiin vuonna 2005.
Reaktorin ohjausjärjestelmän ja apujärjestelmien automaatiouudistukset
valmistuivat Loviisan ykkösyksiköllä vuonna 2008 ja kakkosyksiköllä vuonna
2009. Automaatiouudistuksen seuraavan vaiheen suunnittelun ja testauksen aikana
on tullut ilmeiseksi, että projektin toteutus olisi myöhästynyt lisää
alkuperäisestä aikataulustaan ja sen valmistuminen olisi vienyt liian kauan.

Fortum hakeekin automaatiouudistukseen sellaista uutta ratkaisua, jonka myötä
Loviisan voimalaitoksella voidaan varmistaa turvallinen ja luotettava
sähköntuotanto sen nykyisten käyttölupien loppuun saakka. Loviisan ykkösyksikön
käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 ja kakkosyksikön vuoteen 2030.

Nykyisen sopimuksen päättyminen ei vaikuta voimalaitoksen turvallisuuteen,
luotettavaan toimintaan eikä henkilöstöön. Loviisan voimalaitos työllistää noin
500 henkilöä ja laitos on paikkakunnallaan merkittävä työllistäjä ja toimija.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tiina Tuomela, Johtaja, Nuclear and Thermal Power -divisioona, Fortum, puh. 050
453 4120

Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2013
oli 92,5 %. Käytettävyys oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä
maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 83
%. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,04 terawattituntia, mikä on
noin 9 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisassa tuotetulla energialla
voidaan välttää 6 miljoonan tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä vuosittain.

Fortum toteuttaa Loviisan voimalaitoksella lähivuosina sen historian suurimman
investointiohjelman. Automaatiouudistuksen lisäksi laitoksella muun muassa
parannetaan turvallisuutta uusilla jäähdytystorneilla sekä uudistetaan
laitoksen turbiinit. Fortum investoi vuonna 2013 Loviisan voimalaitokseen
yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi