Lehdistötiedote

Fortum ja Areva-Siemens -konsortio sopimukseen Loviisan ydinvoimalaitoksen automaatiouudistushanketta koskevan sopimuksen päättymisestä

21 toukokuu 2014, 12:15

Fortum Oyj Lehdistötiedote 21.5.2014


Fortum ja Areva-Siemens –konsortio ovat päättäneet nykyisen automaatiouudistushanketta koskevan sopimuksen yhteisellä sopimuksella. Areva-Siemens –konsortio tekee loppuun meneillään olevat sovitut ja uudelleenmitoitetut työt yhteistyössä Fortumin kanssa. Fortum uskoo löytävänsä uuden ratkaisun automaatiouudistuksen jatkamiseksi viivytyksettä.

Loviisan ydinvoimalaitoksen automaation uudistaminen aloitettiin vuonna 2005. Reaktorin ohjausjärjestelmän ja apujärjestelmien automaatiouudistukset valmistuivat Loviisan ykkösyksiköllä vuonna 2008 ja kakkosyksiköllä vuonna 2009. Automaatiouudistuksen seuraavan vaiheen suunnittelun ja testauksen aikana on tullut ilmeiseksi, että projektin toteutus olisi myöhästynyt lisää alkuperäisestä aikataulustaan ja sen valmistuminen olisi vienyt liian kauan.

Fortum hakeekin automaatiouudistukseen sellaista uutta ratkaisua, jonka myötä Loviisan voimalaitoksella voidaan varmistaa turvallinen ja luotettava sähköntuotanto sen nykyisten käyttölupien loppuun saakka. Loviisan ykkösyksikön käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 ja kakkosyksikön vuoteen 2030.

Nykyisen sopimuksen päättyminen ei vaikuta voimalaitoksen turvallisuuteen, luotettavaan toimintaan eikä henkilöstöön. Loviisan voimalaitos työllistää noin 500 henkilöä ja laitos on paikkakunnallaan merkittävä työllistäjä ja toimija.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tiina Tuomela, Johtaja, Nuclear and Thermal Power -divisioona, Fortum, puh. 050 453 4120

Taustatietoa toimituksille:
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2013 oli 92,5 %. Käytettävyys oli kansainvälisessä mittakaavassa hyvä, sillä maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime vuonna noin 83 %. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,04 terawattituntia, mikä on noin 9 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisassa tuotetulla energialla voidaan välttää 6 miljoonan tonnin edestä hiilidioksidipäästöjä vuosittain.

Fortum toteuttaa Loviisan voimalaitoksella lähivuosina sen historian suurimman investointiohjelman. Automaatiouudistuksen lisäksi laitoksella muun muassa parannetaan turvallisuutta uusilla jäähdytystorneilla sekä uudistetaan laitoksen turbiinit. Fortum investoi vuonna 2013 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi