Lehdistötiedote

Toimitusjohtaja Tapio Kuula yhtiökokouksessa 8.4.2014: Jatkamme Fortumin kehittämistä strategian mukaisesti

08 huhtikuu 2014, 14:50

LEHDISTÖTIEDOTE 8.4.2014

"Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Strategiamme kolme peruspilaria ovat vahva ydinliiketoiminta Pohjoismaissa, vakaa tuloskasvu Venäjällä ja tulevan kasvuperustan rakentaminen. Myös kestävä kehitys on oleellinen osa strategiaamme. Näiden suuntaviivojen mukaan kehitämme Fortumia myös jatkossa. Suomen sähkönsiirron myynti oli osa tätä strategiaa", sanoi toimitusjohtaja Tapio Kuula Fortumin yhtiökokouksessa Finlandia-talolla Helsingissä tänään 8.4.2014. 

"Vahvuuksiamme ovat hiilidioksidipäästötön vesi- ja ydinvoimatuotanto sekä tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto CHP. Toimimme sähkömarkkinoilla ja jatkamme sähkönmyyntiin liittyvän liiketoiminnan kehittämistä tarjoamalla asiakkaillemme myös uusia, älykkäitä tuotteita ja palveluja energiankäytön tehostamiseen. Pohjoismaisen ytimen ja Venäjän liiketoiminnan rinnalle haemme tarkasti harkiten ja priorisoiden strategian mukaista uutta kasvua ja tulevaisuuden energiaratkaisuja."

"Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitaan yhä enemmän päästötöntä energiaa. Sen tuottamiseksi tarvitaan myös ydinvoimaa, joka tarjoaa päästötöntä energiaa teollisessa mittakaavassa", Tapio Kuula kuvaa. "Jatkossa taloudellisesti mielekkäimmät ydinvoimaratkaisut voisivat löytyä ydinvoiman ja yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon yhdistelmästä. CHP-ydinvoima Loviisassa tarjoaisi esimerkiksi pääkaupunkiseudulle erittäin varteenotettavan pitkän aikavälin energiaratkaisun."

Venäjän liiketoiminnan tavoitetaso haastava

Kuten Fortumin tilinpäätöstiedotteessa helmikuun 2014 alussa todettiin, yleinen talouskehitys ja ruplan heikentynyt kurssi tekevät Fortumin Venäjä-divisioonalle asetetusta 500 miljoonan euron vuotuisen liikevoittotavoitetason saavuttamisesta, investointiohjelman toteuttamisen jälkeen vuoden 2015 kuluessa, selvästi vaikeampaa.

"Jatkamme ponnisteluja Venäjän divisioonalle asettamamme taloudellisen tavoitetason saavuttamiseksi investointiohjelman valmistuttua ensi vuonna. Poliittisen ja taloudellisen tilanteen vakiinnuttua arvioimme, onko asettamamme tavoitteen saavuttaminen vielä mahdollista vai asetammeko uuden tavoitetason", Kuula sanoi yhtiökokouksessa.

Jännittyneestä poliittisesta tilanteesta Tapio Kuula totesi, että merkittävillä taloudellisilla suhteilla ja elinkeinoelämän piirissä solmituilla yhteyksillä on yleistä kehitystä vakauttava vaikutus.  EU:n ja Venäjän keskinäinen riippuvuus - niin energiakysymyksissä kuin monilla muillakin yrityselämän osa-alueilla - tuo hänen mukaansa tässä tilanteessa tarvittavaa vakautta alueiden välisiin suhteisiin.

"Lisäksi yritykset, joilla on liiketoimintaa rajojen molemmin puolin, luovat omalta osaltaan vakautta tilanteeseen. Vielä astetta tiiviimpään yhteistyöhön voidaan päästä luomalla monipuolisia kumppanuuksia eri maiden keskeisten yritysten välille."

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja
Helena Aatinen, viestintäjohtaja
Soittopyynnöt, Fortumin mediapuhelin +358 40 198 2843

Fortumin yhtiökokousaineisto: www.fortum.com/yhtiokokous

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi