Fortumin Loviisan voimalaitokselle uusi säähavaintojärjestelmä

Fortumin Loviisan voimalaitokselle pystytetään uusi säämasto ja havaintojärjestelmä vuoden 2014 aikana. Paikallisten sääolosuhteiden tuntemus on tärkeää ydinvoimalaitokselle luonnosta peräisin olevien riskien tunnistamisessa, arvioimisessa ja huomioon ottamisessa. Säähavaintolaitteistojen asennukset valmistuvat loppuvuodesta 2014.

”Uusi masto ja nykyteknologiaa tehokkaasti hyödyntävä järjestelmä varmistavat sen, että laitoksen säähavainnot täyttävät tiukat laatuvaatimukset laitosyksiköiden käyttölupien loppuun saakka”, toteaa tekniikka- ja kehitysyksikön päällikkö Thomas Buddas Loviisan voimalaitokselta.

"Säähavainnoista saadaan aiempaa kattavampia mittaustuloksia, joita voidaan hyödyntää entistä paremmin sääilmiöiden mallinnukseen ja analysointiin. Mittausteknisesti järjestelmän vaatimuksissa on huomioitu muun muassa rannikko-olosuhteet ja paikallisten säähavaintojen turvallisuusmerkitys", Buddas jatkaa.

Meteorologisten suureiden pitkäaikainen seuraaminen antaa tietoa laitoksen lähialueen sääilmiöistä sekä niiden kausittaisista ja pysyvistä muutoksista. Mitattavia suureita ovat muun muassa tuulen suunta 44 metrin, 74 metrin ja 114 metrin korkeudella, leviämissuunta sekä ilman paine, lämpötila ja kosteus.

Säämaston rakennustekniset asennukset toteutettiin huhtikuun alkupuolella. Maston pystytyksen alimmat rakenteet tehtiin autonosturilla ja maston viimeiset osat asennettiin helikopteria apuna käyttäen.

Uusi säämasto tulee korvaamaan maston, joka on kerännyt mittaustuloksia Loviisan voimalaitoksen ympäristöstä vuodesta 1971 lähtien. Mittaushistorian säilyttämiseksi uusi masto rakennetaan alkuperäisen maston läheisyyteen. Vanha masto puretaan koekäyttöjakson jälkeen.

Fortum,

konserniviestintä

Lisätietoja: Thomas Buddas, tekniikka- ja kehitysyksikön päällikkö, puh. 050 455 3710

Kuvia asennuksesta, kuvaaja Aki Mattila, Fortum.

saamasto1Saamasto2

Saamasto3Saamasto4

Lisää asennuskuvia, kuvaajana Juha Merenheimo, Fortum

Kuva1Kuva2