Lehdistötiedote

Fortumin energiatehokkaille CHP-investoinneille eurooppalainen COGEN Europe -palkinto

04 huhtikuu 2014, 09:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 4.4.2014


Sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) eurooppalainen etujärjestö COGEN Europe on myöntänyt Fortumille palkinnon uusiutuvaa ja paikallista energiaa hyödyntävien CHP-laitosten tehokkaasta toteuttamisesta. Fortum otti Itämeren alueella viime vuoden aikana käyttöön neljä CHP-laitosta haastavasta markkinatilanteesta ja moninaisesta paikallisesta säätelystä huolimatta. Nämä laitokset tuovat alueelle 86 megawattia uutta uusiutuvaa energiaa hyödyntävää sähköntuotantokapasiteettia ja 243 megawattia lämmöntuotantokapasiteettia. Määrä vastaa noin 50 000 kotitalouden lämmön kulutusta ja noin 80 000 talouden sähkön kulutusta vuodessa.

Klaipedan jätteenpolttolaitos Liettuassa, Järvenpään biovoimalaitos Suomessa, Jelgavan biovoimalaitos Latviassa ja Bristan jätteenpolttolaitos Ruotsissa edistävät vaikutusalueillaan taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kannalta positiivista kehitystä. Klaipedassa pienentynyt riippuvuus ulkomailta tuodusta polttoaineesta on laskenut loppukäyttäjien kaukolämmön hintaa. Uusi jätteenpolttolaitos on myös helpottanut jätehuoltoa muuttamalla kunnallisjätteen energiaksi ja siten auttanut Klaipedan kaupunkia saavuttamaan EU:n asettamat jätteiden hyötykäyttötavoitteet. Tukholman ja Jelgavan kaukolämpöverkot hyötyvät alentuneista tuotantokustannuksista, jotka hyödyttävät myös kaukolämmön asiakkaita näissä kaupungeissa. Investoinneista hyötyy myös ilmasto - hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun kaasua ja öljyä polttoaineenaan käyttäviä pienempiä lämpölaitoksia on korvattu suuremmilla jäte- tai bio-CHP-laitoksilla.

Yhteistuotanto on kestävä ja energiatehokas tapa tuottaa energiaa, sillä yhteistuotannossa polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90 %. Yhteistuotannon ansiosta ympäristöpäästöt pienenevät 25‒40 % erilliseen sähkön ja lämmön tuotantoon verrattuna.

Håkan Grefberg, Senior Advisor, Fortumin Heat-liiketoiminta-alue, vastaanotti COGEN Europe -palkinnon järjestön vuosittaisessa konferenssissa 3.4. Brysselissä: "On hienoa, että strategiamme mukaista ympäristömyönteistä ja paikallisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa arvostetaan Euroopassa. Olemme myös ylpeitä, että olemme rakentaneet Baltian ensimmäisen jätettä polttoaineenaan käyttävän CHP-laitoksen ja Latvian suurimman bio-CHP-laitoksen".

"Usean laitoksen rakentaminen yhtäaikaisesti oli organisaatiollemme haastavaa, mutta siitä oli myös etua. 'Sisaruslaitosten' rakentaminen Järvenpäähän ja Jelgavaan samanaikaisesti toi meille merkittäviä kustannushyötyjä ja lyhensi rakentamisaikaa", Markku Nordström, Fortumin Heat-liiketoiminta-alueen Industry Intelligence -päällikkö sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Markku Nordström, Manager, Industry Intelligence, Fortumin Heat-liiketoiminta-alue, puh, 050 454 3224

Kuvia Bristan, Jelgavan, Järvenpään ja Klaipedan CHP-laitoksista toimitusten käyttöön:
http://mediabank.fortum.com:80/public/ec0ea18ce1FD.aspx

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP)
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (combined heat and power, CHP) on kestävä ja energiatehokas tapa tuottaa energiaa, sillä yhteistuotannossa polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90 %. Yhteistuotannon ansiosta ympäristöpäästöt pienenevät 25‒40 %, ja bioenergialla tuotettuna energia on CO2-neutraalia. Fortumin pitkän aikavälin CHP-strategia perustuu pelkästään lämpöä tuottavien laitosten korvaamiseen uusiutuvia polttoaineita hyödyntävillä CHP-laitoksilla, jolloin myös kaukolämmön hinta pysyy asiakkaillemme kilpailukykyisenä.

COGEN Europe
COGEN Europe on eurooppalainen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää yhteistuotantoa energiantuotannossa. Järjestön ensisijaisena tavoitteena on tukea yhteistuotannon käytön laajenemista Euroopassa ja sitä kautta Euroopan kestävämpää tulevaisuutta energiantuotannossa. COGEN Europe edistää yhteistuotannon leviämistä laajemmalle sekä EU-tasolla että maailmanlaajuisesti. Saavuttaakseen tämän tavoitteen, COGEN Europe pyrkii vaikuttamaan EU-tasolla tarpeettomien yhteistuotannon toteutumista jarruttavien esteiden poistamiseksi.