Pörssitiedote

Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätökset

08 huhtikuu 2014, 18:00

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2014 klo 18.00 EEST

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2014 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta ja loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.4.2014.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi seuraavasti:

puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa
varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa,
jäsenelle 40 000 euroa vuodessa, sekä

tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkiota maksetaan 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kahdeksan.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Sari Baldauf, varapuheenjohtajaksi Kim Ignatius ja jäseniksi Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Ilona Ervasti-Vaintola, Christian Ramm-Schmidt, Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie.

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin tämän tiedotteen liitteessä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

• 6 §:stä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen yläikäraja valtion omistajaohjauksen kannan mukaisesti.
• 12 §:ään lisätään mahdollisuus toimittaa kutsu yhtiökokoukseen julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla.
• 3 ja 4 §:iin tehdään kielellisiä ja teknisiä muutoksia mm. poistamalla osakkeiden osakeyhtiölaissa tarkoitettu nimellisarvo.

Tarkempia tietoja yhtiöjärjestyksen muutoksista on saatavilla Fortumin verkkosivuilla www.fortum.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 22.4.2014 lukien.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä, puh. +358 10 45 20480
Pauliina Vuosio, viestintäjohtaja, talousviestintä, puh. +358 50 453 2383


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Liitteet:
Fortumin hallituksen jäsenet


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi