Pörssitiedote

Capital Group Companies Inc:n omistus Fortumista yli 5 %:n rajan

07 huhtikuu 2014, 09:30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2014 klo 9.30 EEST

Fortum Oyj on 5. huhtikuuta 2014 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Capital Group Companies, Inc's ("CGC") omistus Fortumista ylittää 5 prosentin rajan 3. huhtikuuta 2014.

CGC eikä sen lähipiiriin kuuluvat tahot omista Fortum Oyj:n osakkeita omaan lukuunsa. Osakkeet ovat CGC:n rahastojen ja sijoitusyhtiöiden hallinnoimia.  

Fortumin saaman tiedon mukaan CGC:n omistus Fortumissa on noussut 43 899 014 osakkeesta 44 588 777 osakkeeseen, mikä vastaa 5,02 prosenttia Fortumin osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Fortumin rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 888 367 045.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Media
www.fortum.com/fi

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Johtaja Sophie Jolly, puh. 010 45 32552


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi