Lehdistötiedote

Fortumin Imatran vesivoimalaitos matkalla jälleen Suomen suurimmaksi – peruskorjaus alkaa maaliskuussa

28 helmikuu 2014, 09:00

LEHDISTÖTIEDOTE 28.2.2014

"Peruskorjattavat koneistot ovat jauhaneet sähköä luotettavasti jo vuodesta 1929 ja 1930, ja nyt ne uudistetaan ensimmäistä kertaa täydellisesti", kertoo aluepäällikkö Markku Nivalainen Fortumista.  

”Korjaukset aloitetaan voimalaitoksen kolmoskoneistosta, joka pysäytetään 3.3.2014. Sähköntuotantoon sen on tarkoitus palata ennen syyskuun puoliväliä. Täydellisen peruskorjauksen aikana uusitaan kolmoskoneiston turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaatiolaitteita. Lisäksi uusitaan koneiston apujärjestelmiä ja tehdään mittavia rakennustöitä koneiston vesiteissä. Peruskorjaus nostaa kolmoskoneiston tehoa 7 megawattia ja koko voimalaitoksen tehon 185 megawattiin. Neloskoneiston peruskorjaus vuonna 2015 lisää tehoa saman verran”, Markku Nivalainen jatkaa.

Imatran voimalaitoksen peruskorjausten työllisyysvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta. Voimalaitoksen uudet turbiinit asennuksineen toimittaa ranskalais-slovenialainen Andino Hydropower Engineering Sarl ja generaattorit kroatialainen Koncar Generators and Motors Inc. Mittavat sähköasennus- ja rakennusurakat tarjoavat työtä paikallisille yrityksille Imatran seudulla arviolta 30 henkilötyövuoden verran.

Kolmoskoneiston pysäyttäminen ei aiheuta haittaa ympäristölle, mutta lisää ajoittain ohijuoksutuksia. Viikkojen 10–13 aikana tehdään paljon sukellustöitä, joiden takia laitoksen muitakin koneistoja joudutaan välillä pysäyttämään ja ohijuoksutuksia lisäämään. Enimmillään ohijuoksutettavan veden määrä on suuruusluokaltaan 350 m3/sekunnissa, mikä käytännössä vastaa vesimäärältään koskinäytöksiä.

Imatran voimalaitoksen peruskorjaushanke on osa Fortumin pohjoismaisten vesivoimalaitosten pitkän tähtäimen investointiohjelmaa, jonka arvo on vuosittain noin 100 miljoonaa euroa. Investointiohjelman tavoitteena on lisätä hiilidioksidipäästöttömän vesivoimatuotannon kapasiteettia sekä parantaa voimalaitosten turvallisuutta ja käytettävyyttä. Investointien myötä Fortumin vesivoimakapasiteetti kasvaa vuosittain noin 10 megawattia. Fortumilla on Pohjoismaissa vesivoimakapasiteettia yhteensä noin 4 600 megawattia. Vuonna 2013 Fortumin kokonaisinvestoinneista Suomeen kohdistui 266 miljoonaa euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Markku Nivalainen, aluepäällikkö, Renewable Energy, Fortum, puh. 050 453 2327

Imatran voimalaitos
Imatran voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1922. Ensimmäinen koneisto otettiin käyttöön vuonna 1928 ja viimeinen eli seitsemäs koneisto vuonna 1951. Voimalaitoksen nykyinen teho on 178 MW ja sen vuosituotanto on noin 1 000 GWh. Imatra on vuosituotannoltaan Suomen suurin vesivoimalaitos, jonka tuotanto vastaa yli 220 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 9 900 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi