Pörssitiedote

Fortum siirtyy uuteen liiketoimintarakenteeseen 1.3.2014 alkaen

04 helmikuu 2014, 08:30

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2014 klo 8.30 EET

Fortum uudistaa liiketoimintarakenteensa 1.3.2014 alkaen. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa strategian toteuttamisedellytyksiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uusi liiketoimintarakenne koostuu neljästä raportointisegmentistä: Heat, Electricity Sales and Solutions (lämpöliiketoiminnat, sähkön myynti ja siihen liittyvät ratkaisut); Power and Technology (sähköntuotanto ja teknologia); Russia (Venäjä) ja Distribution (sähkön jakelu). Fortum raportoi tuloksensa uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

“Uudella liiketoimintarakenteella valmistaudumme hyödyntämään nykyisen, varsin vaihtelevan toimintaympäristön muutokset. Pääsemme myös hyödyntämään paremmin liiketoimintojen välisiä synergioita. Vastuualueiden muutos laajentaa myös Fortumin johtoryhmän osaamista”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.

Matti Ruotsala nimitetään Chief Operating Officeriksi (COO) ja toimitusjohtajan varamieheksi. Fortumin talousjohtajaksi (CFO) nimitetään Timo Karttinen. Uusina jäseninä johtoryhmään nimitetään ydin- ja lauhdevoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja Tiina Tuomela, strategiasta ja yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Kari Kautinen sekä yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esa Hyvärinen.

Johtoryhmässä jatkavat toimitusjohtaja Tapio Kuulan, COO Matti Ruotsalan ja CFO Timo Karttisen lisäksi Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtoon siirtyvä Markus Rauramo, Hydro Power and Technology -divisioonan johtajaksi siirtyvä Per Langer ja Russia-divisioonan johtajana jatkava Alexander Chuvaev sekä lakiasiainjohtaja Kaarina Ståhlberg, henkilöstöjohtaja Mikael Frisk ja viestintäjohtaja Helena Aatinen.

Fortumin neljä raportointisegmenttiä liiketoiminta-alueineen ovat 1.3.2014 alkaen:

Heat, Electricity Sales and Solutions
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP), kaukolämpöliiketoiminta ja yritysten lämpöratkaisut, aurinkovoiman tuotanto, sähkön myynti ja siihen liittyvät ratkaisut sekä konsernitasoiset kestävän kehityksen toiminnot. Divisioonan johtajaksi nimitetään Markus Rauramo, joka raportoi COO Matti Ruotsalalle. Hän toimii myös Puolan, Baltian maiden ja Intian maajohtajana.

Power and Technology
Vesi-, ydin- ja lämpövoimatuotanto, asiantuntijapalveluita tarjoava Power Solutions, tuotannon ohjaus ja trading sekä tutkimus-, kehitys- ja teknologiatoiminnot. Segmentti koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta:
- Hydro Power and Technology -divisioona, jota johtaa Per Langer. Hän jatkaa Fortumin Ruotsin maajohtajana.
- Nuclear and Thermal Power -divisioona, jota johtaa Tiina Tuomela.
Sekä Tiina Tuomela että Per Langer raportoivat COO Matti Ruotsalalle.

Russia
Fortumin liiketoiminta Venäjällä. Divisioonaa johtaa Alexander Chuvaev, joka jatkaa myös OAO Fortumin toimitusjohtajana ja Venäjän maavastaavana.

Distribution
Sähkönjakeluliiketoiminta. Liiketoiminta-aluetta johtaa muiden tehtäviensä ohella CFO Timo Karttinen, joka jatkaa myös Suomen ja Norjan maajohtajana.

Fortumin kuusi esikuntatoimintoa ovat:
- Talous, jota johtaa CFO Timo Karttinen
- Strategia ja yritysjärjestelyt, johtajanaan Kari Kautinen
- Lakiasiat, jota johtaa lakiasiainjohtaja Kaarina Ståhlberg
- Henkilöstö ja IT, josta vastaa henkilöstöjohtaja Mikael Frisk
- Viestintä, jota johtaa viestintäjohtaja Helena Aatinen
- Yhteiskuntasuhteet, josta vastaa yhteiskuntasuhteiden johtaja Esa Hyvärinen

COO Matti Ruotsala, CFO Timo Karttinen ja Venäjän divisioonan johtaja Alexander Chuvaev sekä esikuntatoimintojen johtajat raportoivat toimitusjohtaja Tapio Kuulalle.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puh. 010 452 4112

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortumin johtoryhmässä jatkavien jäsenten esittelyt: http://www.fortum.com/fi/konserni/hallinto-ja-johtaminen/konsernin-johtoryhma/pages/default.aspx

Taustatiedot uusista Fortumin johtoryhmän jäsenistä:

Tiina Tuomela
Johtaja, ydinvoima- ja lauhdevoimatuotanto
Syntynyt vuonna 1966. DI, Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta ja MBA Helsingin kauppakorkeakoulusta. Fortumin palveluksessa vuodesta 1990. Toiminut Power-divisioonan talousjohtajana vuosina 2009-2014. Sitä ennen toimi taloudesta ja tukitoiminnoista vastaavana johtajana Fortumin Generation-liiketoimintayksikössä vuosina 2005-2009. Toiminut aiemmin lisäksi useissa johtotehtävissä Fortumissa, vuosina 2000-2003 Fortum Generationin talousjohtajana Englannissa. Teollisuuden Voima Oyj:n, Raskone Oy:n sekä useiden Fortum-konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsen.

Kari Kautinen
Johtaja, strategia ja yritysjärjestelyt
Syntynyt vuonna 1964. OTK Helsingin yliopistosta. Fortumin palveluksessa vuodesta 1998. Useiden vuosien kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta: ensin lakimiehen tehtävistä Kaakkois-Aasiasta, sitten yritysjärjestelyistä Saksasta ja liiketoiminnan kehitystehtävistä Venäjältä. Toiminut Fortumin yritysjärjestelyistä vastaavana johtajana vuosina 2007- 2012 ja lisäksi strategiasta vastaavana johtajana vuodesta 2012. TGC-1:n,  OAO Fortumin sekä useiden muiden Fortumin Venäjällä omistamien yhtiöiden hallituksen jäsen.

Esa Hyvärinen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
Syntynyt vuonna 1967. VTM sekä metsänhoitaja Helsingin yliopistosta. Aloittanut Fortumin palveluksessa yhteiskuntasuhteiden johtajana vuonna 2006. Toiminut Euroopan paperiteollisuuden etujärjestön, CEPI:n kierrätysyksikön ja ympäristöyksikön johtajana Brysselissä vuosina 2000-2006. Sitä ennen kauppa- ja teollisuusministeriössä ylitarkastajana vuosina 1997-2000.