Lehdistötiedote

Fortum käynnistää yhteistyön aaltovoiman kehittämiseksi Isossa-Britanniassa

24 helmikuu 2014, 11:00

LEHDISTÖTIEDOTE 24.2.2014

Fortum on allekirjoittanut vuokrasopimuksen brittiläisen Wave Hub -koepuiston kanssa aaltovoimaratkaisujen testaamisesta Cornwallin merialueilla. Sopimus antaa Fortumille uudenlaisen mahdollisuuden koekäyttää täyden mittakaavan aaltovoimalaitteita valtameriolosuhteissa.

Fortumin näkemyksen mukaan edessä on asteittainen, mutta varma siirtyminen kohti aurinkotaloutta, jossa energiantuotanto perustuu uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen. Päästöttömänä energiantuotantomuotona aaltovoimalla voi olla tärkeä rooli tulevaisuudessa, ja siksi se on myös yksi Fortumin tutkimus- ja kehitystyön painopistealueita.

Wave Hub tarjoaa Fortumille hyvän mahdollisuuden testata aaltovoimalaitteita valtameriolosuhteissa. Koepuistossa on kaikki valmiina aaltovoimalaitteiden käyttöönottoa varten, mikä vähentää merkittävästi tutkimustoiminnan käynnistämiseen tarvittavaa aikaa. Wave Hubista vuokratulla merialueella Fortum voi testata jopa 10 megawatin laitosta.

"Tämän lähemmäksi niin sanottuja "plug and play" -olosuhteita ei aaltovoiman kehittämisessä voi päästä, sillä Wave Hubin testiympäristö tarjoaa kaiken, mitä aaltovoiman testaamisen tarvitaan", Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila sanoo ja jatkaa: "Wave Hub on tukenut hankettamme alusta saakka, mikä on koetoiminnan kannalta tärkeää." 

"Arvioimme parhaillaan suomalaisen Wellon kehittämän "Pingviini"-laitteen käyttöönottamista Cornwallissa", Antila kertoo. "Pingviinin teknologia perustuu veden pinnalla toimivaan laitteeseen, joka ottaa talteen aaltojen liike-energiaa ja tuottaa siitä generaattorin avulla sähköä. Pinnalla kelluva laite vähentää massiivisen ankkuroimisen tarvetta", Antila sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heli Antila, teknologiajohtaja, puh. 040 571 7188
Claire Gibson, Managing Director, Wave Hub Limited, + 44 (0) 1736 800290

Taustatietoa toimituksille Fortumin aaltovoiman kehitystyöstä:
Fortum on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä aaltoenergiaa vuodesta 2007 ja testannut useita eri tekniikoita. Yksi näistä on suomalaisen AW-Energyn kehittämä WaveRoller ™, jota on testattu onnistuneesti Portugalin rannikolla. Viime vuonna Fortum, ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS ja AW-Energy sopivat yhteistyöstä, jonka tavoitteena on yhdessä kehittää 1,5 megawatin aaltovoiman koehanketta Ranskan Bretagnessa. Tekniseksi ratkaisuksi valittiin WaveRollerTM.

Ruotsissa Fortum tekee yhteistyötä Seabased AB:n kanssa noin 10 megawatin aaltovoimapuiston rakentamiseksi Ruotsin länsirannikolle Sotenäsiin. Demonstraatiohanke on teholtaan yksi maailman suurimmista ja tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2014 aikana. Ruotsissa testattava tekniikka perustuu Seabasedin kehittämään lineaariseen aaltogeneraattoriin, joka on ankkuroitu meren pohjaan.

Wave Hubin kanssa solmittu sopimus tukee Fortumin tavoitetta tuottaa uuden sukupolven energiaa testaamalla uusia ja lupaavia aaltovoimateknologioita.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 9 900 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi

Wave Hub: www.wavehub.co.uk