Toimintahäiriö Fortumin Loviisan voimalaitoksen varavoimadieseleiden releissä

Fortumin Loviisan voimalaitoksen varavoimadieseleiden ohjaukseen tarvittavissa releissä havaittiin toimintahäiriö joulukuussa 2013 määräaikaisen koestuksen yhteydessä. Toimintahäiriöstä raportoitiin Säteilyturvakeskukselle samanaikaisesti kun sen syytä ruvettiin selvittämään.

Selvityksen perusteella todettiin, että toimintahäiriö johtuu kyseisten, vuonna 2011‒2012 asennettujen, releiden valmistusviasta. Releiden toimintavarmuus on suunniteltua heikompi ja vikoja on tullut esille vasta lukuisten onnistuneiden koestusten jälkeen. Vika olisi voinut estää varavoimadieseleiden automaattisen käynnistymisen, mutta ei niiden hätäkäyttöä. Tapahtuma on luokiteltu luokkaan 1 seitsenportaisella säteily- ja ydinturvallisuustapahtumien vakavuusasteikolla (INES).

Kaikki kyseessä olevat releet vaihdetaan suunnitelmallisesti uusiin tammi-helmikuun aikana.

Tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa ihmisille, ympäristölle tai voimalaitokselle.

Lisätietoja: Thomas Buddas, tekniikka- ja kehitysyksikön päällikkö, puh. 050 455 3710