Lehdistötiedote

Suomen, Belgian ja Ruotsin viranomaiset verottavat samaa tuloa - Fortum toivoo selkeyttä EU-maiden verotukseen

02 tammikuu 2014, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 2.1.2014

Fortum on saanut Suomen veroviranomaisilta jälkiveropäätöksen koskien belgialaiseen tytäryhtiöön vuonna 2007 muodostunutta tuloa, jota on jo Belgian verolainsäädännön mukaan verotettu Belgiassa. Myös Ruotsin veroviranomainen aikoo verottaa samaa tuloa. Kansainvälisten verotusperiaatteiden mukaisesti verot maksetaan siihen maahan, jossa tulot muodostuvat, eikä samaa tuloa voi verottaa useampaan kertaan. Eri maiden tulisikin selkeyttää verotusperiaatteitaan ja sovittaa ne paremmin yhteen, jotta vältetään toistuvat ja työläät verotuksen korjausprosessit. Vuonna 2012 Fortum maksoi veroja yhteensä 560 miljoonaa euroa.
 
"Talouden taantuman myötä Euroopan verotusympäristö näyttää kiristyneen ja monet maat ovat verottamassa samoja tuloja, vaikka valtiot ovat jo aiemmin sopineet poistavansa moninkertaisen verotuksen. Monille markkinoilla toimiville kansainvälisille yrityksille tilanne heijastuu epävarmoina ja pitkittyneinä verotusprosesseina", sanoo Fortumin verojohtaja Reijo Salo.
 
Vuosien 2007–2011 verotarkastuksen perusteella tehty Suomen veroviranomaisen jälkiveropäätös koskee Fortumin belgialaista rahoitusyhtiötä. Belgian verottajan mukaan näiden konsernin sisäisten, toiseen toimintamaahan tehtävien investointien rahoittamiseen tarkoitettujen, vaikkakin markkinakorkoisten lainojen myöntämisestä syntynyt tulo on verotettava Belgiassa. Suomen verottaja puolestaan katsoo, että tätä Fortumin sisäistä tuloa pitäisi verottaa suomalaisessa emoyhtiössä,  Fortum Oyj:ssä, belgialaisen tytäryhtiön sijaan. Suomen veroviranomainen on siten määrännyt Fortumille 136,4 miljoonaa euroa jälkiveroa vuodelta 2007. Summa sisältää veronkorotusta ja korkoja 63,2 miljoonaa euroa. Fortum on jo maksanut vuodelta 2007 veroja Belgiaan paikallisten verosäädösten mukaan 21,2 miljoonaa euroa. Fortum pitää Suomen viranomaisen verotuspäätöstä perusteettomana ja valittaa päätöksestä.
 
Ruotsissa veroviranomainen on päätynyt lisäveropäätökseen myös vuoden 2011 osalta. Verottaja katsoo, että Fortumin mm. belgialaiselle rahoitusyhtiölle maksamat markkinaehtoiset korot eivät ole vähennyskelpoisia, joten Fortumin tulisi maksaa lisäveroa 59,5 miljoonaa euroa. Fortum ei pidä tätäkään päätöstä lain mukaisena ja valittaa päätöksestä.
 
Fortum kuuluu Suomen ja Ruotsin suurimpiin veronmaksajiin. Noin 60 prosenttia Fortum-konsernin veroista maksetaan Ruotsiin ja hieman alle 30 prosenttia Suomeen.
 
Fortum Oyj
Konserniviestintä
 
Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443

Fortumin verojalanjälki: http://annualreporting2012.fortum.com/fi/2012/kestavan-kehityksen-raportti-2012/liiketoimintamme/arvoa-sidosryhmille/verot/


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi