Fortumin toimintaa verotetaan kussakin toimintamaassa

08 tammikuu 2014, 11:48

Fortum maksaa verot konserniyhtiöidensä tuloksesta, tuotannosta, palkoista ja kiinteistöistä kunkin maan paikallisten säännösten mukaan.

Yhtiön periaatteena on hoitaa veroasiat tarkoituksenmukaisesti liiketoimintaa tukien verotuksen minimoinnin sijaan. Yhtiön sijoittumista eri maissa ohjaavat liiketoiminnan - energiantuotannon - tarpeet. Verotukselliset näkökohdat otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä.

Fortumin toiminta on erittäin pääomavaltaista ja kansainvälisen yhtiön kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että se pystyy tehokkaasti rahoittamaan eri maissa sijaitsevia toimintojaan ja investointejaan, kuten uusien voimalaitosten rakennushankkeita.

Konsernitoiminnot keskitetty EU:hun

Fortum on keskittänyt konsernitoimintonsa EU-maihin. Esimerkiksi Luxemburg on yksi Euroopan yritysrahoituksen keskuksista. Maassa on yritysrahoituksen näkökulmasta hyvät kansainväliset palvelut ja EU-säännösten mukainen, ennakoitava ja vakaa toimintaympäristö. Vastaavia korkealaatuisia palveluita ja kansainvälistä osaamista löytyy myös Belgiasta ja Hollannista niin viranomaisilta kuin liike-elämän asiantuntijoiltakin.

Fortumilla on näistä syistä leasing- ja rahoitusyhtiöitä kaikissa edellä mainituissa maissa. Kukin näistä yhtiöstä maksaa lainmukaisen ja veroviranomaisten määrittelemän veron toimintamaahansa. Luxemburgin verokanta on 29 %, Hollannin 25 % ja Belgian 34 % (Suomessa vastaava luku on 20 %).

Toimintaa myös Guernseyllä ja Cayman-saarilla

Lisäksi Fortumilla on tytäryhtiö, joka on rekisteröity veroparatiisiksi mielletylle Guernseyn saarelle sekä sitoumus osallistua Cayman-saarille rekisteröityyn rahastoon. Kaikki tytäryhtiöt on lueteltu Fortumin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 46.

Guernseyllä toimii vakuutusteknisistä syistä kokonaan omistettu captive-vakuutusyhtiö. Yhtiö vakuuttaa Fortumin liiketoimintariskiä ja omaisuutta, jonka tasearvo on runsaat 20 miljardia euroa. Guernseylle on keskittynyt runsaasti kansainvälistä vakuutustoimintaa, jonka ansiosta mittavien omaisuusmassojen jälleenvakuutus on sujuvaa. Yhtiön tulot verotetaan Fortumin osalta normaalisti Suomessa.

Fortum on sitoutunut tekemään 10 miljoonan USD:n sijoituksen Cayman-saarilla rekisteröityyn tutkimus- ja kehityssijoituksia tekevään Nature Elements Asia Renewable Energy and Cleantech Fund L.P. -rahastoon. Rahasto investoi uusiin energiantuotantomuotoihin tekemällä pääomasijoituksia. Rahastoa hallinnoiva kehitysyhtiö on valinnut kotipaikan. Rahaston mahdolliset tuotot verotetaan Fortumin osalta normaalisti Suomessa.

Vuonna 2012 Fortumin kokonaisverokanta – verot kaikissa toimintamaissa – oli 29,0 % (562 miljoonaa euroa). Vuonna 2012 Fortum maksoi Suomeen veroja ja työnantajamaksuja yhteensä 162 miljoonaa euroa.