Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2014

30 tammikuu 2014, 08:00

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.1.2014 KLO 8.00 EET

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:
Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtajaksi
Kim Ignatius, varapuheenjohtajaksi
Minoo Akhtarzand, jäseneksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi ja
Christian Ramm-Schmidt, jäseneksi.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:
Petteri Taalas ja
Jyrki Talvitie.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee lisäksi ehdottamaan vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2013, ja ovat vuodelle 2014 seuraavat:

Puheenjohtaja: 75 000 euroa vuodessa,
Varapuheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa ja
Jäsen: 40 000 euroa vuodessa sekä
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat: ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), toimitusjohtaja Harri Sailas Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, pääjohtaja Liisa Hyssälä Kansaneläkelaitoksesta, sekä Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf.


Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Eero Heliövaara, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 0295 160 150

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot:

PETTERI TAALAS
s. 1961

Koulutus:
FT Meteorologia, Helsingin Yliopisto

Päätehtävä:
Ilmatieteen laitos, pääjohtaja, 2002-2005, 2007 -

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Maailman Ilmatieteen järjestö (WMO), johtaja, 2005-2007
Ilmatieteen laitos, kaukokartoituksen tutkimusprofessori, 2000-2002
Ilmatieteen laitos, tutkimuspäällikkö/tutkija, 1986-1999

Merkittävimmät luottamustoimet:
WMO hallintoneuvosto, jäsen
EUMETSAT (Euroopan sääsatelliittijärjestö), hallintoneuvoston pj
Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC, Suomen delegaatti
Fortumin sidosryhmien neuvottelukunta, jäsen

Osakeomistus:
Petteri Taalas ei omista Fortumin osakkeita.

JYRKI TALVITIE
s. 1966

Koulutus:
Executive MBA, London Business School
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto

Päätehtävä:
VTB Pankki, Moskova, pankinjohtaja, 2010-

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
East Capital, Moskova, Edustuston päällikkö, Vanhempi neuvonantaja, 2005-2010
URALSIB Finanssilaitos, Moskova, Kansainvälisen liiketoiminnan päällikkö, toimitusjohtaja, 2003-2005
BNP-Paribas Pankki, Arvopaperipalvelut, Pariisi, johtaja, 2003
The Bank of New York, Lontoo, johtaja, 1997-2003

Merkittävimmät luottamustoimet:
-

Osakeomistus:
Jyrki Talvitie ei omista Fortumin osakkeita.


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi