Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella hyvä tuotantovuosi 2013

LEHDISTÖTIEDOTE 2.1.2014

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella oli hyvä tuotantovuosi 2013.
Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,04 terawattituntia, mikä on noin
9 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitoksen käytettävyyttä
kuvaava käyttökerroin oli 92,5 %. Loviisa 1:n käyttökerroin oli 92,1 % ja
Loviisa 2:n käyttökerroin 93 %. Käytettävyys oli kansainvälisessä mittakaavassa
hyvä, sillä maailmanlaajuisesti painevesilaitosten käyttökerroin oli viime
vuonna noin 83 %.

Edellisvuoden laajan vuosihuollon jälkeen molemmilla laitosyksiköillä oli
vuonna 2013 vuorossa lyhyet polttoaineenvaihtoseisokit. Ykkösyksikön
vuosihuolto kesti 19 vuorokautta ja kakkosyksikön 16 vuorokautta. Lisäksi
Loviisan voimalaitoksella oli vuoden aikana kolme korjausseisokkia, jotka
kestivät yhteensä noin 9 vuorokautta. Korjausseisokkien syinä olivat kakkos-
yksikön säätösauvan laakerivika, ykkösyksikön säätösauvan moottorin
sähkövika sekä ykkösyksikön hätäjäähdytysjärjestelmän venttiilin
kansitiivisteen sisäinen vuoto.

"Edellytämme omissa turvallisuustavoitteissamme jatkuvaa parantamista kaikilla
osa-alueilla. Vuoden 2013 hieno saavutus olivat koko laitoshistorian matalimmat
säteilyannokset suhteutettuna vuoden aikana tehtyihin huolto- ja korjaustöihin.
Koko henkilöstön panos vaaditaan töiden onnistuneeseen suunnitteluun ja
toteutukseen", kertoo tekniikka- ja kehitysyksikön päällikkö Thomas Buddas.

Loviisan voimalaitoksella on meneillään useita merkittäviä
investointihankkeita, joilla turvataan laitoksen turvallinen, luotettava ja
kannattava sähköntuotanto käyttöluvan loppuun eli vuosiin 2027 ja 2030 asti.

"Vuosina 2014‒2017 toteutettavan turbiinien ja välitulistimien uusinnan
arvioidaan lisäävän tuotantotehoa yhteensä 29 MW. Vuoden 2014 aikana
rakennetaan merivedestä riippumaton jäähdytysjärjestelmä, joka parantaa
edelleen voimalaitoksen turvallisuutta ääritilanteissa. Lisäksi meillä on
vireillä lukuisia pienempiä parannushankkeita, jotka pitävät laitoksen
henkilöstön työteliäänä tulevina vuosina", toteaa Thomas Buddas.

Loviisan voimalaitos on alueellaan merkittävä työnantaja, joka työllistää noin
528 fortumlaisen lisäksi noin 100 vakinaista muiden yritysten palveluksessa
olevaa työntekijää. Lisäksi vuosihuolloilla on huomattava työllistämisvaikutus.
Vuonna 2013 vuosihuoltoihin osallistui 50 yritystä ja 650 urakoitsijaa, joista
630 oli suomalaisia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Thomas Buddas, tekniikkayksikön päällikkö, Fortum, puh. 050 455 3710
www.fortum.com/loviisa
www.fortum.com/lovisa

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi