Lehdistötiedote

Fortum myy tuulivoimahankkeensa Kalajoen Tohkojassa

08 tammikuu 2014, 17:00

LEHDISTÖTIEDOTE 8.1.2013

Fortum myy Kalajoella sijaitsevan Tohkojan tuulivoimahankkeensa wpd europe GmbH:lle. Tohkojan hankealue sijaitsee Kalajoella Vasankarin ja Pohjan kylissä. Alueelle suunnitellaan yhteensä 26 tuulivoimalan puistoa, jonka teho on enintään 83 megawattia.

Fortum vastaa tuulipuistolta vielä puuttuvien rakennus- ja ympäristölupien hankinnasta. Kauppa toteutetaan vaiheittain ja se arvioidaan saatettavan päätökseen vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana. Kaupalla on Fortumille vähäinen positiivinen tulosvaikutus, ja se kirjataan Power-divisioonan tulokseen useamman kvartaalin aikana. Osapuolet eivät julkista kauppasummaa.

Tuulivoimahankkeiden myynti on osa Fortumin lokakuussa 2012 aloittamaa tehostamisohjelmaa. Fortumin strategian ytimessä on vahva osaaminen hiilidioksidipäästöttömässä vesivoima- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

"Uusiutuvassa energiassa keskitymme strategiamme mukaisesti vesivoimaan, biopolttoaineisiin, aurinkovoimaan ja aaltovoiman kehittämiseen”, sanoo johtaja Risto Andsten Fortumista.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätiedot:
Risto Andsten, johtaja, Renewable Energy, Fortum, puh. 050 453 3988

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

wpd
wpd on kansainvälinen maa- ja merituulipuistojen omistaja ja kehittäjä, jonka pääkonttori on Saksassa. Konsernilla on kokemusta 1 500 tuulivoimalan rakentamisesta, yhteenlasketun kapasiteetin ollessa 2 500 megawattia. Suomessa yhtiöllä on maatuulihankkeita kehitteillä noin 600 megawatin verran. Lisäksi yhtiö kehittää Suurhiekan 400 megawatin merituulihanketta. Kalajoen-Pyhäjoen alueella yhtiöllä on kehitteillä Jokelan ja Mäkikankaan hankkeet.