Pörssitiedote

Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan strateginen arviointi päätökseen

12 joulukuu 2013, 08:10

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.12.2013 klo 08.10 EET


Fortum on saattanut päätökseen tammikuussa 2013 käynnistämänsä sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnin. Perusteellisen analyysin jälkeen yhtiö arvioi parhaaksi vaihtoehdoksi sähkönsiirtoliiketoimintojen myynnin niin siirtoliiketoiminnan kuin sen asiakkaiden ja Fortumin osakkeenomistajien sekä yhtiön muun liiketoiminnan kannalta. Fortumin näkemyksen mukaan keskittyminen sähkön- ja lämmöntuotantoon ja myyntiin lisää parhaiten yhtiön arvonmuodostusta pitkällä aikavälillä. Fortum arvioi myyntimahdollisuuksia maittain.

"Sähkönsiirtoliiketoiminnasta luopuminen arvioinnin loppupäätelmien mukaisesti laajentaisi strategista liikkumavaraamme ja antaisi meille paremmat mahdollisuudet kasvattaa Fortumin arvoa. Selvitimme arviointiprosessissa huolellisesti kaikki tulevaisuuden vaihtoehdot löytääksemme parhaan mahdollisen ratkaisun niin Fortumin kuin sähkönsiirtoliiketoiminnankin kannalta.  Uskon vahvasti, että päätelmämme on hyvä myös sähkönsiirron asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta, sillä verkkoliiketoimintaa voidaan parhaiten kehittää sen omista lähtökohdista", Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula sanoo.

Arvioinnin loppupäätelmillä ei ole vaikutusta Fortumin sähkön vähittäismyyntiasiakkaisiin. Fortum kehittää jatkossakin sähkönmyyntiliiketoimintaansa strategiansa olennaisena osana ja tarjoaa edistyksellisiä tuotteita ja palveluita noin 1,2 miljoonalle vähittäismyyntiasiakkaalleen Pohjoismaissa myös tulevaisuudessa.

Fortumin tavoitteena on vahvistaa yhtiön tasetta ja valmistautua tulevaan kasvuun. Strategiansa mukaisesti yhtiö hakee kasvua ydinosaamisalueillaan vähäpäästöisessä sähköntuotannossa, energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä myynnissä ja innovatiivisissa asiakasratkaisuissa. Pohjoismaat ja Baltia sekä Venäjä muodostavat yhtiön maantieteellisen kotimarkkina-alueen, minkä lisäksi yhtiö hakee strategiansa mukaisia kasvumahdollisuuksia myös muualta.

"Globaalien megatrendien kuten alati kasvavien ympäristöongelmien, maailmantalouden painopisteiden muutosten ja teknologian kehityksen myötä energiasektori on parhaillaan murroksessa, jota talouden taantuma vauhdittaa. Tällaisena aikana markkinoilla tyypillisesti avautuu mahdollisuuksia, joita vain vakaissa kantimissa oleva yritys pääsee hyödyntämään", Tapio Kuula sanoo.
Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen päättyessä Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnan viimeisen 12 kuukauden liikevaihto oli 1 105 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liikevoitto 356 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA oli 575 miljoonaa euroa. Sähkönsiirron osuus koko Fortumin liikevaihdosta oli noin 18 % ja vertailukelpoisesta liikevoitosta noin 20 %. Bruttoinvestoinnit samalla ajanjaksolla olivat 285 miljoonaa euroa. Sidottu pääoma oli vuoden 2013 kolmannen neljänneksen päättyessä 3 786 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa 2013 Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminta palveli noin 1,6 miljoonaa asiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä työllisti 860 henkilöä.
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Yhtiön strategia perustuu Pohjoismaisen ydinliiketoiminnan vahvistamiseen, vakaan tuloskasvun luomiseen Venäjällä ja tulevan kasvun perustan rakentamiseen.


Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tapio Kuula, puh. 010 45 24112
Viestintä: Viestintäjohtaja Helena Aatinen, 010 45 20480, Fortum Media Desk 040 1982 843
Sijoittajasuhteet: Johtaja Sophie Jolly, puh. 010 45 32552

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi:
Suomenkielinen lehdistötilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään tänään 12.12.2013 kello 11.00 Fortumin auditoriossa osoitteessa Keilaniementie 1, Espoo.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 12.12.2013 kello 14.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0)9 2310 1621 (vahvistusnumero 3501655). Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +358 (0)9 2310 1650, koodi: 3501655 ja myöhemmin Fortumin internet-sivuilla.

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi ovat katsottavissa ja kuunneltavissa myös internetin kautta osoitteissa www.fortum.com/fi ja www.fortum.com/sijoittajat. Tiedote ja esityskalvot löytyvät samoista osoitteista.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Media
www.fortum.com/fi
 
Taustatietoa Fortumista:
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortum on Pohjoismaiden suurin sähkönsiirtoyhtiö, jolla on yhteensä yli 1,6 miljoonaa asiakasta: ~903 000 Ruotsissa, 640 000 Suomessa ja ~102 000 Norjassa. Sähkönsiirto on kansallisesti säädeltyä liiketoimintaa. Fortumin Distribution-liiketoiminta-alue on osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa, joka vastaa myös sähkön vähittäismyynnistä asiakkaille.

Sähkönsiirron ohella Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähkön vähittäismyyjä ja sillä on yhteensä noin 1,2 miljoonaa asiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sähkönmyynti on kilpailtua liiketoiminta ja Pohjoismaissa on Fortumin lisäksi noin 350 sähkönmyyntiyhtiötä.

Fortumin suurin divisioona Power vastaa sähköntuotannosta ja -myynnistä tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittämisestä sekä asiantuntijapalveluiden tarjoamisesta energiantuottajille. Fortumin  Heat-divisioona kattaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Russia-divisioona vastaa sähköntuotannosta ja myynnistä tukkumarkkinoille sekä lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä.

Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.