Lehdistötiedote

Fortum aloitti bioöljyn tuotannon Joensuussa - laitos on ensimmäinen laatuaan maailmassa

29 marraskuu 2013, 14:00

LEHDISTÖTIEDOTE 29.11.2013

Fortumin uusi bioöljylaitos on otettu tuotantokäyttöön Joensuussa. Puuperäisistä raaka-aineista bioöljyä tuottava laitos on teollisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Ainutlaatuiseksi laitoksen tekee se, että bioöljylaitos on integroitu Fortumin Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen. 

Bioöljyä tuotetaan Joensuun lähialueilta kerätystä metsähakkeesta, energiaharvennuspuusta sekä muusta puubiomassasta, kuten metsäteollisuuden sivutuotteista. Bioöljyn tuotanto lisää Fortumin puun käyttöä Joensuussa nykyisestä 300 000 kuutiometristä noin  450 000 kuutiometriin vuodessa.  Uuden bioöljylaitoksen 50 000 tonnin vuosituotanto vastaa yli 10 000 pientalon lämmitystarvetta.

Bioöljyn tuotantolaitosprojektin työllisyysvaikutusten Joensuun seudulla on arvioitu olevan noin 60–70 henkilötyövuotta. Työpaikkoja syntyy raaka-aineen hankintaan, tuotantolaitokselle sekä logistiikkaan.

Kansanedustaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen ja Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo vihkivät bioöljylaitoksen käyttöön perjantaina 29.11.2013.

"Olen erittäin iloinen, että pitkään suunnittelemamme hanke on nyt tässä vaiheessa. Bioöljyllä tuotettu energia vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa yli 90 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Tähtäämme liiketoimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja kasvuun CO2-päästöttömässä energiantuotannossa. Näin ollen tämä investointi istuu erittäin hyvin strategiaamme", talousjohtaja Markus Rauramo totesi vihkiäispuheessaan.

Fortum Otso® -bioöljyä voidaan käyttää lämpölaitoksilla tai teollisuushöyryn tuotannossa korvaamaan raskasta ja kevyttä polttoöljyä. Tulevaisuudessa bioöljy voi toimia raaka-aineena erilaisille biokemikaaleille tai liikenteen polttoaineille. Joensuun bioöljylaitoksen 50 000 tonnin vuosituotanto vastaa yli 10 000 pientalon lämmitystarvetta.

Fortum solmi lokakuussa  ensimmäisen sopimuksen Joensuussa tuotetun bioöljyn toimittamisesta Savon Voiman kanssa.  Savon Voima käyttää bioöljyä kaukolämmön tuotannossaan Iisalmessa raskaan ja kevyen polttoöljyn asemesta. Lisäksi Fortum käyttää itse bioöljyä omilla lämpölaitoksillaan Joensuussa ja Espoon Vermossa.

Joensuun bioöljylaitos perustuu ns. nopeapyrolyysiteknologiaan, jossa puubiomassaa kuumennetaan nopeasti hapettomissa olosuhteissa. Kuumentamisen seurauksena biomassa hajoaa ja muodostaa kaasuja, jotka lauhdutetaan edelleen öljyksi. Fortum on investoinut bioöljylaitokseen ja lämpökeskusten muutostyöhön noin 30 miljoonaa euroa, ja hankkeelle on myönnetty valtion investointitukea noin 8 miljoonaa euroa. Uuden teknologian kehittäminen ja konseptointi on tehty yhteistyössä Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa. Tutkimus on kuulunut TEKESIN Biorefine-ohjelmaan.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690
Fortum mediapäivystys: puh. 040 198 2843

Havainnekuva pyrolyysireaktorista: http://www.fortum.com/SiteCollectionDocuments/Energy%20production/Havainnekuva_pyrolyysi.pdf
Video bioöljyn tuotannosta: http://www.youtube.com/watch?v=9zUQIAzJIMI&feature=share&list=UU1vhP_CzQPrXlT_3n7dQNrw Lisää tietoa Fortum Otso -bioöljystä: www.fortum.fi/otso

Aiemmat tiedotteet aiheesta (linkkeinä):
Fortum rakentaa ensimmäisen teollisen mittakaavan integroidun bioöljylaitoksen Joensuuhun (7.3.2012)
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-rakentaa-ensimmaisen-teollisen-mittakaavan-integroidun-biooljylaitoksen-joensuuhun-1.aspx
Fortumin uuden bioöljylaitoksen peruskivi muurattiin Joensuussa (2.11.2012)
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortumin-uuden-biooljylaitoksen-peruskivi-muurattiin-joensuussa.aspx
Fortumin Joensuun bioöljyhankkeelle kansainvälinen innovaatiopalkinto (24.9.2013)
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortumin-joensuun-biooljyhankkeelle-kansainvalinen-innovaatiopalkinto.aspx
Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle (11.10.2013)
http://www.fortum.com/fi/media/Pages/fortum-toimittaa-biooljya-savon-voimalle.aspx

*Fortum Otso® -bioöljy on rekisteröity tavaramerkki.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi