Lehdistötiedote

Hallinto-oikeus hyväksyi Fortumin valituksen Ruotsin veroviranomaisten vuotta 2009 koskevassa lisäveropäätöksessä

18 lokakuu 2013, 13:00

LEHDISTÖTIEDOTE 18.10.2013

Fortum sai vuonna 2011 Ruotsin veroviranomaisilta 425 miljoonan Ruotsin kruunun (nykykurssilla noin 49 miljoonan euron) jälkiveropäätöksen koskien vuotta 2009, josta yhtiö valitti Tukholman hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on nyt tutkinut Fortumin valituksen ja 9.10.2013 kumonnut Ruotsin veroviranomaisten päätöksen. Fortum tiedotti jälkiveropäätöksestä tammikuussa 2012.

Ruotsin veroviranomaisen jälkiveropäätös koski Fortumin vuodelta 2009 maksamia tuloveroja. Verottaja halusi periä jälkiveroja, koska se ei hyväksynyt Fortumin Neste Oil Oyj:n myynnin jälkeen vuonna 2005 tekemästä konsernirakenteen mukauttamisesta aiheutuneita korkovähennyksiä. Jälkiverotus toteutettiin vuonna 2011. Tukholman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan jälkiverotusmenettely ei ollut lainmukainen. Veroviranomaisilla on valitusoikeus päätökseen.

"Fortumin periaatteiden mukaista on aina maksaa verot jokaisen konserniyhtiönsä tuloksesta, tuotannosta, työllistämisestä ja kiinteistöistä kunkin maan paikallisten säännösten mukaan. Pyrimme ottamaan verotukseen liittyvät asiat huomioon mahdollisimman varhain, jotta voimme varmistaa toimintamme oikean verotuksen", sanoo Fortumin verojohtaja Reijo Salo.

Fortum maksaa Ruotsiin enemmän veroja kuin mihinkään muuhun toimintamaahansa. Vuonna 2011 Fortum oli yksi Ruotsin suurimmista yhteisöveron maksajista. Suomessa Fortum oli toiseksi suurin yhteisöveron maksaja. Verot on raportoitu Fortumin tilinpäätöksessä ja kestävän kehityksen raportissa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443
Viestintäkontakti: Pauliina Vuosio, talousviestinnän johtaja, puh. 050 453 2383

Lisää Fortumin verotuksesta: http://annualreporting2012.fortum.com/fi/2012/kestavan-kehityksen-raportti-2012/liiketoimintamme/arvoa-sidosryhmille/verot/


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi