Lehdistötiedote

Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle

11 lokakuu 2013, 09:00

LEHDISTÖTIEDOTE 11.10.2013

  
Fortum ja Savon Voima Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle ensimmäisenä sopimuskumppaninaan Suomessa. Savon Voima käyttää Fortum Otso® -bioöljyä kaukolämmön tuotannossaan Iisalmessa raskaan ja kevyen polttoöljyn asemesta. Sopimus mahdollistaa monivuotisen yhteistyön.
 
"Fortum Otso® -bioöljy tuotetaan itäsuomalaisesta puusta Joensuussa.  Lisäksi bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä jopa yli 90 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Bioöljyn tuotanto ja käyttö hyödyttää koko Itä-Suomea, ja avaa samalla uuden sektorin Suomen energiateollisuudessa", Kasperi Karhapää, pyrolyysin liiketoimintavastaava Fortumista sanoo.
 
"Siirtyminen kotimaisiin polttoaineisiin myös varapolttoaineiden osalta on meille tärkeä askel bioenergiaohjelmassamme”, Maija Henell, kaukolämmön ja tuotannon liiketoimintajohtaja Savon Voimasta sanoo.
 
Fortum Otso® -bioöljy tuotetaan Joensuussa, missä Fortumin  sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (combined heat and power, CHP) yhteyteen valmistuva pyrolyysilaitos tuottaa vuosittain noin 50 000 tonnia bioöljyä. Tämä vastaa yli 10 000 pientalon lämmitystarvetta. Bioöljyn raaka-aineena on metsähake sekä muu puubiomassa. Nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa maailman ensimmäinen.
 
Bioöljyn käyttö alkaa Savon Voiman varalämpökeskuksella Iisalmessa vuoden 2014 alussa.
 
Fortum Oyj
Konserniviestintä
 
Lisätietoja:
Kasperi Karhapää, pyrolyysin liiketoimintavastaava, Fortum, puh. 050 597 3177
Maija Henell, kaukolämmön ja tuotannon liiketoimintajohtaja, Savon Voima, 044 723 7152

 

Taustatietoa Fortumin bioöljylaitoksesta Joensuussa

Fortumin Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen (CHP) integroitava bioöljylaitoksen  rakentaminen alkoi vuonna 2012, ja laitos on tuotantotoiminnassa marraskuussa 2013. 

Erilaisten tuotantoprosessien integroiminen voimalaitokseen aloittaa uuden aikakauden energia-alalla, kun laitoksella voidaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäksi tuottaa myös kolmatta tuotetta ‒ bioöljyä. Nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Joensuussa tuotettua bioöljyä käytetään aluksi muun muassa lämpölaitoksilla korvaamaan raskasta polttoöljyä. Tulevaisuudessa voi voimalaitoksilla tuotettu bioöljy toimia myös raaka-aineena erilaisille biokemikaaleille tai liikenteen polttoaineille.

Uuden teknologian kehittäminen ja konseptointi on tehty yhteistyössä Fortumin, Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa. Tutkimus on kuulunut TEKESIN Biorefine -ohjelmaan. Hanke sai syyskuussa 2013 Global District Energy Climate Award -organisaation myöntämän innovaatiopalkinnon. Fortum investoi bioöljylaitokseen noin 30 miljoonaa euroa ja on saanut hankkeelle valtion investointitukea noin 8 miljoonaa euroa.

Lue lisää: www.fortum.com/otso

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

Savon Voima

Savon Voima on luotettava, kehittyvä ja kannattava energiakonserni, jonka 22 omistajakuntaa sijaitsevat pääosin Pohjois-Savossa. Savon Voima lukeutuu noin 215 miljoonan euron liikevaihdollaan Suomen suurimpiin energiapalvelujen myyjiin. Yhtiön liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto, sähkön siirtopalvelut ja sähkön myynti sekä energia-alan sijoituspalvelut.  Konsernin palveluksessa työskentelee noin 175 alan ammattilaista ja lisäksi työllistämme vuosittain yli 300 henkilöä yhteistyökumppaneidemme kautta. Konserni on noin 40 miljoonan euron vuosittaisilla investoinneillaan alueen merkittävin investoija ja energiainfrastruktuurin ylläpitäjä.

Savon Voima myy kaukolämpöä 19 taajamassa 13 savolaiskunnan alueella. Yhtiön bioenergiaohjelma käynnistettiin vuosituhannen alussa ja sen myötä kotimaisten polttoaineiden osuus kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotannossa on saatu nostetuksi 90 prosenttiin.  Lisätietoja: www.savonvoima.fi.