Lehdistötiedote

Fortum nopeutti sähköverkon säävarmuuden parantamista

09 lokakuu 2013, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 9.10.2013

Fortumin sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen tähtäävä Fortum VahvaVerkko -hanke etenee ennakoitua nopeammin. Vuoden 2013 loppuun mennessä Fortum saa säävarman verkon piiriin 80 000 asiakasta lisää. Alkuperäinen tavoite oli 90 000 asiakasta vuoden 2014 loppuun mennessä.

Näin lähes puolet yhtiön asiakkaista, 280 000, saa sähköä entistä luotettavammin myös kovan tuulen, ukkosmyrskyjen ja kinosten keskellä. Yhteensä Fortumilla on Suomessa 633 000 sähkönjakelun asiakasta, joista noin 200 000 oli säävarman verkon piirissä ennen VahvaVerkko-hankkeen käynnistämistä.

Sähköverkon säävarmuutta on parannettu monin eri tavoin. Sähköjohtoja on kaapeloitu maan sisään suojaan sään vaihteluilta. Ilmajohtojen kuntoa on kartoitettu helikopterikuvauksin ja johtoja on korjattu ennakoivasti. Myös sähköverkon automaatiota on lisätty, jotta viat voidaan rajata ja sähköt palauttaa katkoissa aiempaa nopeammin. Lisäksi Fortum on tiivistänyt yhteistyötä maanomistajien, urakoitsijoiden ja metsäalan toimijoiden kanssa sähkölinjojen vierimetsien hoitamisessa.

"Viime vuonna aloittamamme toimenpiteet ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka sähkön jakeluyhtiönä kannamme vastuumme verkon toimintavarmuudesta",  VahvaVerkko-hankkeen johtaja Sauli Antila Fortumista kertoo. "Vaikka paljon työtä on vielä edessäpäin, olen iloinen siitä, että aiotumpaa suurempi joukko asiakkaistamme pääsee jo tulevana talvena entistä turvatumman sähkönjakelun piiriin."
 
Nopeutetut investoinnit lisäävät Fortumin asiakkaita säävarman verkon piiriin Koillismaalla (noin 2 500 asiakasta), Lounais-Suomessa (noin 30 000 asiakasta), Pohjanmaalla ja Satakunnassa (noin 9 500 asiakasta) sekä Uudellamaalla (noin 60 000 asiakasta).

Lisää kaapelointikohteita ja yhteistyötä

Alun perin hankkeessa oli tarkoitus kaapeloida 100 kriittistä sähkönjakelukohdetta, mutta määrää kasvatettiin 120:een. Tämän ansiosta säävarma verkko ulottuu aiempaa laajemmalle. Näistä kriittisten kohteiden parantamishankkeista suurin osa valmistuu jo loppuvuoden aikana.

Helikopterilennot, joilla kuvattiin 3D-tekniikkaa ja laserkeilausta hyödyntäen Fortumin koko maanpäällinen suurjännite- ja keskijänniteverkko, saatiin päätökseen syyskuun lopussa. Verkkoa taltioitiin videolle kaiken kaikkiaan noin 24 000 kilometriä.

Fortum parantaa sähköjakeluvarmuutta hoitamalla myös ilmajohtojen vierimetsiä. Käytännössä tämä tarkoittaa entistä tiiviimpää yhteistyötä niin maanomistajien, urakoitsijoiden, metsänhoitoyhdistysten kuin metsäpalveluyritystenkin kanssa. Toimintamalleja on kartoitettu lukuisissa eri kehityshankkeissa eri puolilla Suomea.
 
"Sähkölinjojen raivauksella pyritään turvalliseen ja häiriöttömään sähkönjakeluun”, kertoo Sauli Antila Fortumista. "Sähkölinjan vierimetsästä harvennetaan erityisesti riukuuntuneet lehtipuut ja linjan lähellä kasvavien puiden oksat, jotka talvella taittuisivat johdoille lumen painosta. Myös muut linjaa kohti kallistuneet puut kaadetaan."

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta. Seuraava hanketta esittelevä asiakastilaisuus pidetään Raisiossa 12. lokakuuta.


Fortum Sähkönsiirto | Distribution
Viestintä

Lisätietoja:
Sauli Antila, hankejohtaja, VahvaVerkko, Fortum Distribution puh.040 658 9708
Marina Stenfors, viestintäpäällikkö, Fortum Distribution, puh. 050 364 4909


Lisätietoja hankkeesta: www.fortum.fi/vahvaverkko

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution